Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T21:48:14+02:00
1. ZAŁ: a≠0
az+b=cd
az=cd-b
z=(cd-b)/a

2. ZAŁ: a+c≠0, tzn. a≠-c
a(z+b)+cz=d
az+ab+cz=d
z(a+c)=d-ab
z=(d-ab)/(a+c)

3. ZAŁ:a-c ≠0 , tzn. a≠c
az+b=cz+d
az-cz=d-b
z(a-c)=d-b
z=(d-b)/(a-c)

4. ZAŁ: 3+b-c ≠0 tzn. c≠3+b
3(z+a)+bz=cz+d
3z+3a+bz-cz=d
z(3+b-c)=d-3a
z=(d-3a)/(3+b-c)

½(x+1)+⅓(x+2)+¼(x+3)<3 |*12
6(x+1)+4(x+2)+3(x+3)<36
6x+6+4x+8+3x+9<36
13x<13
x<1