Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T20:47:38+02:00
Państwo podzielona na ziemie i powiaty,hrabstwa i marchie
rozwinięto szkolnictwo
jednolite prawo frankijskie,
nowy podział administracyjny,
zreformowany system monetarny oparty na srebrnym denarze
powołał różnych ministrów
zawierał przymierza
zbudował zamki i pałace
4 1 4
2010-04-05T20:56:56+02:00
Dokonania:

*koronował się na cesarza w 800r.
*odnowienie instytucji cesarstwa
*renesans karoliński-rozwój kultury poprzez mecenat, powstała biblioteka, działali uczeni:Alkuin i Paweł Diakon,szkoły klasztorowe-kształcące kleryków, katedra w Akwizganie
*odrodzenie dawnych wzorców starożytnej sztuki,języka i literatury
*zorganizował podział władzy,zrezygnował z usług majordoma
*zaprowadzenie porządku prawnego-Prawo Salickie
*rozwój nauki w oparciu o 7 nauk wyzwolonych(gramatyka,retoryka,dialektyka,arytmetyka,geometria,astronomia,muzyka)
*ujednolicenie systemu miar i wag
*krzewienie chrześcijaństwa(chociaż kontrowersje wzbudzają jego działania w Saksonii, gdzie zgineła1/4 ludności)
*od jego imienia pochodzi tytuł "król"
*rowój handlu z Półnacą i wschodem
6 2 6
2010-04-05T21:04:58+02:00
POLITYKA:
a)uporządkowanie prawa frankijskiego
b)zlikwidowanie stanowiska majordoma
c)zorganizowanie armii i podbój sąsiednich ziem
GOSPODARKA:
a)ujednolicenie systemu miar i wag
b)stworzenie dogodnych warunków do wymiany handlowej w Bizancjum i krajami arabskimi
ADMINISTRACJA:
a)wprowadzenie w obieg nowej monety-srebrnego denara
KULTURA I NAUKA:
a)założenie akademii w Akwizqranie
b)wprowadzenie nowego pisma
c)tworzenie szkół kościelnych
14 4 14