Odpowiedzi

2009-11-02T14:49:41+01:00
Wyznacz liczby b, c, aby rozwiązaniem nierówności

2x²+bx+c<0

był przedział(3,5).
miejsca zerowe wynoszą -3 , 5 oraz a=2

postać iloczynowa y=2(x-5)(x+3)
y=2(x²+3x-5x-15)
y=2x²+6x-10x-30

czyli y=2x²-4x-30

b=-4
c=-30