Proszę pilnie o wykonanie zadań do jutra..
Zadania zamieszczone w załączniku..

W przypadku, gdyż możecie nie rozczytać poleceń napiszę je niżej:
Zad 1. { nie potrzeba }
Zad 2. Na rysunkach przedstawiono kostkę w trzech różnych położeniach. Narysuj na siatce brakujące figury.
Zad 3. Uzupełnij tabelkę.

z góry dziękuję. { najważniejsza jest tabelka } ;)

1

Odpowiedzi

2010-04-06T03:15:00+02:00
Zad. 4 (uzupełnij tabelkę)
I) graniastosłup prawidłowy czworokątny (podstawa to kwadrat)
a)
długość krawędzi podstawy 5cm
długość krawędzi bocznej 2cm
pole podstawy Pp= 5cm*5cm = 25cm²
pole powierzchni bocznej Pb = 5cm*2cm*4= 40cm²
pole powierzchni całkowitej Pc=2Pp+ Pb= 2*25cm²+ 40cm² = 90cm²
b)
długość krawędzi podstawy 8cm
długość krawędzi bocznej 10cm
pole podstawy Pp= 64cm²
pole powierzchni bocznej Pb = 8cm*10cm*4= 320cm²
pole powierzchni całkowitej Pc=2Pp+ Pb= 2*64cm²+ 320cm² = 128cm²+ 320cm²= 448cm²
II) graniastosłup prawidłowy trójkątny (podstawa to trójkąt równoboczny)
a)
długość krawędzi podstawy 2cm
długość krawędzi bocznej 5cm
pole podstawy Pp= (2cm)²*√3/4 = 4cm²*√3/4 = √3cm²
pole powierzchni bocznej Pb = 2cm*5cm*3= 30cm²
pole powierzchni całkowitej Pc=2Pp+ Pb= 2√3cm²+ 30cm²= 2(√3+15)cm²
b)
długość krawędzi podstawy (27cm²:3): 3cm= 3cm
długość krawędzi bocznej 3cm
pole podstawy Pp= (3cm)²*√3/4 = 9cm²*√3/4 = 2,25√3cm²
pole powierzchni bocznej Pb = 27cm²
pole powierzchni całkowitej Pc=2Pp+ Pb= 2*2,25√3cm²+ 27cm² = 4,5√3cm²+ 27cm²= 4,5(√3+6)cm²
{pole trójkąta równobocznego o boku a, to wzór a²√3/4}
III) graniastosłup prawidłowy sześciokątny (podstawa to sześciokąt foremny)
a)
długość krawędzi podstawy 2cm
długość krawędzi bocznej 1cm
pole podstawy Pp= 6*(2cm)²*√3/4 = 6*4cm²*√3/4 = 6√3cm²
pole powierzchni bocznej Pb = 2cm*1cm*6= 12cm²
pole powierzchni całkowitej Pc=2Pp+ Pb= 2*6√3cm²+ 12cm²= 12(√3+1)cm²
b)
długość krawędzi podstawy (60cm²:6): 2cm= 5cm
długość krawędzi bocznej 2cm
pole podstawy Pp= (5cm)²*√3/4 = 25cm²*√3/4 = 6,25√3cm²
pole powierzchni bocznej Pb = 60cm²
pole powierzchni całkowitej Pc=2Pp+ Pb= 2*6,25√3cm²+ 60cm² = 12,5√3cm²+ 60cm²= 5(2,5√3+12)cm²
{pole sześciokąta o boku a to 6 razy pole trójkąta równobocznego o tym samym boku a, czyli wzór 6*a²√3/4}

Zad.3 (siatka kostki)
ściana nad minusem ma mieć kropkę czarną
(II rząd) ściana z lewej strony minusa ma znak plus (+)
(II rząd) ściana z prawej strony minusa ma znak czarnego kwadratu, potem za nią jest ściana z kwadratem białym
ściana na dole pod minusem ma okrąg
67 4 67