Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T21:20:49+02:00
1
a)x+6
b)1/4 y
c)k-p
d)3b²
2
4y;-2x;-6
3)4x-5x-3x=-4x
4)a+a+3+a+1+a+2=4a+6
2b+3b+4b=9b
5a)3(-2)+4=-6+4=-2
b)-8-2*3=-8-6=-14
c)2*4+3(-3)-6=8-9-6=-7
6a)-4x+4y
b)6x-12y-6x+4y=-8y
7
n+1;n+3;n+5
8
x grusze
x-20 czereśnie
x+50 jabłka
x+x-20+x+50=3x+30

1
a)y-5
b)3w
c)km
d)2b³
2
3x;-6y;8
3)2y-6y=-4y
4)a+a+2+a+3=3a+5
2b+b+2b+b=6b
5a)2(-3)-5=-6-5=-11
b)-6-2(-2)=-6+4=-2
c)2*3+3(-4)-5=6-12-5=-6-5=-11
6a)-5x+2y
b)8x-10y-6x+12y=2x+2y
7
n+1;n+3;n+5
8
x linia
x-20 czyste
x+50 kratka
x+x-20+x+50=3x+30
2010-04-05T21:21:43+02:00
1. x+6
¼y
k-p
3b²

2. 4y, -2x, -6

3. 4x-5x-3x = -4x

4. a+a+2+a+1+a+3 = 4a+6
2b+4b+3b = 9b

5. 3x+4 = 3*(-2)+4 = -6+4 = -2
-8-2y= -8-2*3 = -8-6 = -14
2x+3y-6 = 2*4+3*(-3)-6 = 8-9-6 = -7

6. 3x+9y-7x-5y = -4x+4y = 4(y-x)
3(2x-4y)-2(3x-2y) = 6x-12y -6x+4y = -8y

7. n-5, n-3, n-1

8. x + x-20 + x+50 = 3x + 30 = 3(x+10)

---------------------------------------------------------------

1. y-5
3w
km
2b³

2. 3x, -6y, 8

3. -4y

4. a+a+2+a+3 = 3a+5
b+b+2b+2b = 6b

5. 2x-5 = 2*(-3)-5 = -6-5=-11
-6-2y = -6-2*(-2) = -6+4 = -2
2x+3y-5 = 2*3+3*(-4)-5 = 6-12-5 = -11

6. -5x+2y
8x-10y-6x+12y = 2x+2y = 2(x+y)

7. n+1, n+3, n+5

8. takie samo jak w poprzedniej grupie.
2010-04-05T21:28:36+02:00
Grupa A

1a)x+6
b) y/4
c) k-p
d)3bkwadrat
2)4y, -2x,-6
3)-4x
4)a+a+2+a+3+a+1=4a+6
2b+3b+4b=9b
5)
a)-6+4=2
b)-8-6=-14
c)8-9=-1
6)
a)-4x+4y
b)6x-12y-6x+4y=-8y
7)n-1,n-3,n-5
8)x+x-20+x+50=3x+30

GrupaB:
1)
a) y-5
b)3w
c)mk
d)2bszescian
2)3x, -6y,8
3) -4y
4)a+a+2+a+3=3a+5
2b+b+2b+b=6b
5)a)-6-5=-11
b)-6+4=-2
c)-8+9-5=-4
6)a)-5x+2y
b)8x-10y-6x+12y=2x+2y
7)n+1,n+3,n+5
8)x+x-20+x+50=3x++30

Powodzenia na sprawdzianie ;)
1 5 1