Napisz drogę w języku angielskim od domu do szkoły. Napisz także z przetłumaczeniem na j.polski. Używaj takich zwrotów jak:
idź wzdłż, przejdź przez most, idź ulicą ...., skręć w lewo, idź prosto do przystanku autobusowego, przejdź przez rynek itp.
Plan drogi napisz zgodnie z mapą w załącniku. Musisz przejść obok, przez osiem miejsc wyznaczonych na mapie (licząc szkołe i dom)

50 punków.
Bardzo was proszę o to zadanie

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T21:20:55+02:00
In order to join the school from the house at first I must go along the Sławkowskiej street. Going constantly straight I must pass Sukiennicy. Then I must farther go straight along the street Wiślaną, where I am going through the Episcopal Palace admiring his beauty. I am leaving to the street of Straszewski. For fly to go constantly straight. On the way I am passing the Church of Franciscans and the old town. Now I am in the street Podzamcze outside castle walls which the Cathedral and the Lock are found by. I must turn left own by the Cathedral and the Lock. Next I must turn right and leave to streets Bernadyńska. Then I am turning left and I am in the street Smocza where my school is.

Aby dojść od domu do szkoły najpierw muszę iść wzdłuż ulicy Sławkowskiej. Idąc ciągle prosto muszę minąć Sukiennicy. Potem muszę dalej iść prosto ulicą Wiślaną, gdzie przechodzę przez Pałac Biskupi podziwiając jego piękno. Wychodzę na ulicę Straszewskiego. Musze iść ciągle prosto. Po drodze mijam Kościół Franciszkanów i Stare miasto. Teraz znajduję się na ulicy Podzamcze obok której znajduje się Katedra i Zamek. Muszę skręcić w lewo własnie obok Katedry i Zamka. Następnie muszę skręcić w prawo i wyjść na ulice Bernadyńską. Potem skręcam w lewo i jestem na ulicy Smoczej gdzie znajduje się moja szkoła.
10 4 10
2010-04-05T21:27:34+02:00
When I go home I go to Long Street. Then turn right and go into the street Basztowa. I walk around the museum. I turned left onto the street and pass by the immunosuppressive Cloth. Bracka enter the street and then move on All Saints Street. Through the Old Town is guided by the side of the street Bernardynska. I go into the street and enter the Dragon's school.


Gdy wyjdę z domu idę ulicą Długą. Potem skręcam w prawo i wchodzę na ulicę Basztową. Przechodzę koło muzeum. Skręcam w lewo na ulicę Szczepańską i przechodzę obok Sukiennic. Wchodzę w ulicę Bracką po czym przechodzę ulicą Wszystkich Świętych. Przez Stare Miasto kieruje się w stronę ulicy Bernardyńskiej. Wchodzę na ulicę Smoczą i wchodzę do szkoły.


PROSZĘ :P
7 4 7