Tylko te zadania prosze z 1 niewiadomą.
1.Z pęku świeżych kwiatów lotosu trzecią,piątą i szóstą część ofiarowano bogom Sziwa,Wisznu i Surya ,a czwartą część bogini Bhavani.Pozostałe sześć otrzymał pewien znakomity dygnitarz.
Podaj liczbę kwiatów lotosu.
2.Zmieszano cztery razy tyle tańszej herbaty po 30 zł za kg,co droższej po 50 zł.
Ile kosztuje kg tej herbaty.
3.Dwie Listewki małą łącznie 9 m dł.Jedna z nich jest od drugiej dłuższa o 2,4m.
Jaka jest długość każdej z nich?
4.Suma długości dwóch odcinków wynosi 64 cm.Jeden jest trzy razy dłuższy od drugiego.
Oblicz długość każdego z tych odcinków.
5.Suma długości dwóch odcinków wynosi 64 cm.Jeden jest trzy razy krótszy od drugiego.
Oblicz Długość każdego z tych odcinków.
6.Suma długości 3 odcinkow wynosi 90 cm.pierwszu jest dwa razy mniejszy od drugiego i trzy razy mniejszy od trzeciego.
Oblicz dlugosc kazdego z tych odcinkow.
7.Suma dwoch liczb wynosi 55.Jedna jest o 15 większa od drugiej .Jakie to Liczby?
8.mama ,córka i syn maja razem 44 lata.corka jest dwa razy starsza od syna i cztery razy mlodsza od mamy.
Ile lat ma mama ,corka i syn.
9.Zmieszano 2 gatunki kawy.1 gatunek po 15 zl za kg,2 gatunek po 30 zl za 1 kg.
Otrzymano 10 kg mieszanki o wartosci 280 zl.
Ile wzięto kg jednej a ile 2 kawy.
10.Kupiono 8 damskich torebek.torebki skorzane byly po 100zl, a z imitacji skory po 60 zl.razem zaplacono 720 zl.
Ile kupiono skorzanych torebek , a ile z imitacji skory.
11.pieciu ludzi pracując razem tak samo wydajnie ,wykonuje pewna prace w ciagu 8 dni.
Ilu jeszcze nalezy zatrudnic ludzi aby wykonac tę pracę w ciagu 4 dni?A ile dni będzie wykonywać tę pracę 8 pracownikow ?
Jeszcze raz prosze z jedną niewiadomą.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T21:29:34+02:00
1. Z pęku świeżych kwiatów lotosu trzecią, piątą i szóstą część ofiarowano bogom Sziwa, Wisznu i Surya, a czwartą część bogini Bhavani. Pozostałe sześć otrzymał pewien znakomity dygnitarz.
Podaj mi liczbę kwiatów lotosu
1/3x+1/5x+1/6x+1/4x+6=x
2/6x+1/6x+4/20x+5/20x+6=x
3/6x+9/20x+6=x
10/20x+9/20x+6=x
6=x-19/20x
6=1/20x /*20
x=120

2.Zmieszano cztery razy tyle tańszej herbaty po 30 zł za kg, co droższej po 50 zł. Ile kosztuje kg tej herbaty ?
1/5 z 50 zł = 10 zł
4/5 z 30 zł = 24 zł

10 zł + 24 zł = 34 zł

4.
Dane:
a,b - odcinki
a+b = 64
a=3b

Szukane:
a,b

Rozwiazanie
a+b=64
a=3b
4b=64
b=16
a=48

Odp.: Dluzszy odcinek ma 48, a krotszy 18 cm.


3.
x - jedna listewka
x+2,4 - druga listewka

x+x+2,4=9
2x=6,6
x=3,3m

3,3+2,4=5,7m
Listewki mają długość 3,3m i 5,7m

5.
x - pierwszy odcinek
x/3 - drugi odcinek

x+x/3=64 / *3
3x+x=192
4x=192
x=48cm

48/3=16cm
Odcinki wynoszą 48cm i 16cm

6.
pierwszy=x
drugi=2x
trzeci=3x
x+2x+3x=90cm
6x=90cm
x=15cm
pierwszy=15cm, drugi=30cm, trzeci= 45cm

7.
x - pierwsza liczba
x+15 - druga liczba

x+x+15=55
2x=40
x=20

20+15=35

Te liczby to 20 i 35.

8.
2x - wiek córki
x - wiek syna
4*2x=8x - wiek matki

2x+x+8x=44
11x=44
x=4

2*4=8

8*4=32

Mama ma 32 lata, córka 8, a syn 4.

9.
x - ilość kawy I gatunku
10 - x - ilość kawy II gatunku
mamy
15 x + 30*(10-x) = 280
15 x + 300 - 30 x = 280
15 x = 20
x = 20 :15 = 1 i 1/3
10 - x = 10 - 4/3 = 8 i 2/3
Odp.Wzięto 1 i 1/3 kg kawy I gatunku i 8 i 2/3 kg kawy II gatunku.

10.
x- torebka ze skóry
y- ---------- ze imitacji skóry

x+y=8
(x*100)+(y*60)= 720

y =8-x
100x+60y=720

y=8-x
100x= 720-60y /20

y=8-x
5x=36-3y

y= 8-x
5x = 36-3(8-x)

y=8-x
5x=36- 24+3x

y=8-x
5x-3x = 12

y=8-x
2x=12/2

y=8-x
x=6

y=8-6=2 - zostało zakupione 2 torebki z imitacji skóry
x= 6 - zostało zakupione 6 torebek ze skóry
bo 2+6= 8 torebek
2*60+6*100= 120+600=720

11.
5 ludzi --------- 8 dni
x ludzi -------- 4 dni

5/x = 4/8
4x = 5 * 8
4x = 40
x =40 : 4 = 10

Odp.Trzeba jeszcze zatrudnić 5 osób.

5 LUDZI----------- 8 DNI
8LUDZI ---------- X

5/8 = X/8
8 x = 5 * 8
8x = 40
x = 40 : 8 = 5---- tyle dni będzie wykonywać tę pracę 8 osób