Wykonaj projekt na temat wybranego stanu ameryki.
dowiedz się i zapisz :
- jak się nazywa,
-gdzie się znajduję,
- jaki jest jego symbol,
-ilu ludzi tam mieszka,
- co ciekawego można tam zwiedzić..obiecuję, ze wybiorę najlepsze odpowiedzi!
Bardzo, bardzo was proszę o to..
to jest dla mnie WIELKA SZANSA, zrobić to zadanie..
NA JUTRO.
z góry bardzo, bardzo wam dziękuję! ; *

2

Odpowiedzi

2009-11-02T14:54:22+01:00
Alaska:
One of the states in the USA is Alaska. Located in the north-western part of North America. Alaska is a symbol of the sage and spruce. Alaska is the least populous U.S.A. state. The main cities are Anchorage, Fairbanks, Juneau. Alaska is worth seeing the beautiful coastal parks. There can also see the active volcanoes and interesting species of animals.
16 4 16
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T14:54:19+01:00
Prezentowanym przeze mnie stanem będzie znana zapewne wszystkim Kalifronia. Najbardziej zaludniony , najbogatszy oraz trzeci co do wielkości stan USA. Znajduje się na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Symbolem tego stanu są m.in- sekwoja (tylko na tym obszarze rosnąca) oraz Przepiór kalifornijski czyli niewielki ptaszek z charakterystyczną "antenką" na głowie. Najbogatszy stan zamieszkuje wg. szacunków z roku 2008 Kalifornię 36,756,666 ludzi. A teraz najbardziej wyczekiwane przez wszystkich - miejsca do zwiedzenia. To właśnie w tym stanie znajduje się znane wszystkim Hollywood. W obrębie stanu znajduje się jeden z najstarszych parków narodowych USA – Park Narodowy Yosemite, w którym można spotkać wiele ciekawych gatunków z fauny i flory.


I have presented the state probably will not be known to all Kalifronia. Most populated, the richest and the third largest U.S. state. Located on the west coast of the United States. The symbol of this state are m.in-redwood (only in this growing area) and Bobwhite California or a small bird with a characteristic "antenna" on the head. According to the state's richest resident. estimates from the 2008 California 36,756,666 people. And now the most awaited by all - the place to visit. It is in this state is known to all Hollywood. Within the state is one of the oldest U.S. national parks - Yosemite National Park, where you can meet many interesting species of fauna and flora.
37 4 37