1.Ktore z danych rownan opisuje prosta prostopadla do osi OX?
a)x-y=0 b)y=128-x c)x=-46 d)y=0
2.liczba rozwiazan rownania x/x(X+2)=0 jest rowna
a)0 b)1 c)2 d)3
3.w ciagu geometrycznym (bn) wraz b8 jest rowny 2pierwiastki z 2 zas iloraz tego ciagu ma wartosc ^6 pierwiastek z 2
a)b1= pierwiastek z 2 b)b1=^3 pierwiastek z 2 c)b1=^4 pierwiastek z 2
d)b1=^5 pierwiastek z 2

1

Odpowiedzi

2010-04-05T21:38:10+02:00
1. D - y=0
2. x/x(x+2)=0
D: x≠0 i x≠-2
rozwiązanie - patrzymy tylko na licznik bo mianownik nie może być równy 0
x=0 - sprzeczne z dziedziną,
więc odp. A - 0
1 1 1