Odpowiedzi

2010-04-05T22:28:16+02:00
1. 5*8*x=8
x=⅕ dm na minutę

10 * ⅕ = 2dm

2. 2000/100 = 20
20*8 = 160 l miesięcznie

1,6*160 = 256zł miesięcznie

2208/256 = 8⅝ miesiąca

3. okno:
vat 22%*1200 = 0,22*1200 = 264zł
razem 1200+264 = 1464zł

drzwi:
x+0,22x=3538
1,22x = 3538
x = 2900zł (netto)
0,22*2900 = 638(vat)

4. a)100%-25%-10%-15%-20% = 30%

30% --- 90
100% --- x
x = 90*100/30 = 300

b) 20% = ⅕
⅕*360 = 72°

5. 10kg * 0,1 = 1kg
1kg * 0,2 = 0,2 kg

6. R = 28/2 = 14
r = (28-14)/2 = 7

P = 14²π - 7²π = π(196-49) = (22/7) * 147 = 3234/7 = 462

7. x = 150 + ⅓x + ⅙x
x - (2/6)x - ⅙x = 150
½x = 150
x = 300

8. 125² = 15625 m²

1 ha --- 10000 m²
x --- 15625 m²

x = 15625/10000 = 1,6 ha

9. 2πr = 33
(22/7)r = 16,5
r = 5¼
D = 10½

V = (1/12) * (22/7) * (2 * (10½)² + 7²)12 = (11/42) * (2*110¼ + 49)*12 = (132/42) * 269½ = 847 dm³

10. m(w/100) + m = M
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T23:08:56+02:00

1
V=5*8*6=240 dm³
1min---8dm³
10min--80dm³
80/240=1/3 wysokści
czyli 1/3*6=2 dm
2
2208zł-koszt
7l/100km benzyna
8l/100km gaz

m-c 2000km
koszt benzyny 3,80zł/litr
gazu 1,60zł/litr

2000:100=20
benzyna: 7*20=140 litrów
koszt: 140*3,80=532zł
2000:100=20
benzyna: 8*20=160 litrów
koszt: 160*1,60=256zł
miesięczny zysk=532-256=276zł
2208:276=8 miesięcy
3
okno:
22%*1200=264zł
razem: 1464zł
drzwi:122%x=3538
x=2900zł
Vat=3538-2900=638zł
4
a)jezioro: 100%-(25+10+15+20)=30%
to 90osób
całość to 300osób
b)
1/5*360stopni=72 stopnie
5
0,8*0,9*10kg=7,2kg
10kg-7,2kg=2,8kg
6
P=π*14²-π*7²=22/7(196-49)=22/7*147=22*21=462 m²
7
x-dł. mostu
1/3 x+1/6 x=1/2 x
zatem 150m=1/2 x
x=300m - cały most
1/6 *300=50m - szer.rzeki
8
a²=125²=15625 m²=1,5625 ha≠1,6 ha
9
h=12dm
d=7dm
obw=πD=33dm
D=33:22/7
D=10,5 dm
V=1/12*22/7*(2*10,5²+7²)*12
V=22/7*(2*110,25+49)
V=22/7*(220,5+49)
V=22/7*(269,5)
V=5929/7=847 dm³
10
w=(M-m)/m*100 /*m
mw=(M-m)*100 /:100
mw/100=M-m /+m
mw/100 +m=M1 5 1