Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T15:22:02+01:00
Jasne, że pomogę ;]]

F2 = 12 N <-- To się bierze z tąd, że F oznacza się siłę. Aby było prościej dodaje się do nich liczby żeby oznaczyć ile jest sił, np. jak są 4 siły to oznaczenia będą wynosiły F1, F2, F3, i F4. Te 12 N oznacza, że ta siła ma taką wartość. 1 N to podstawowa jednostka siły w układzie SI.

Siła wypadkowa- jest to suma wszystkich sił, np. jeśli F1 = 16 N a F2 = 14 N to wypadkowa tych sił to F (bez oznakowania cyfrą)= 30 N. Jeśli są to liczby ujemne to robimy tak samo, np. F1 = -4 N a F2 = - 66 N to F = -4 N + (-66)N = -70 N.

Siła równoważąca- jest to wypadkowa sił równa 0N, tzn. jeśli siła F1 = -4 N a F2 = 4 N to F = 0 N, czyli jest to siła równoważąca. Można ją zaobserwować, np. patrząc, że kubek nie zpada ze stolika ani się nie unosi. To oznacza, że musi być pewna siła działająca w dwia zwroty - w górę i w dół.

Jak coś to ja jestem całkiem dobra z fizyki i dostałam z tego 5 więc napewno ocenę pozytywną dostaniesz ;]
108 4 108
2009-11-02T15:24:59+01:00
Siła wypadkowa to algebraiczna suma wszystkich sił działających na dane ciało. Można je sumować algebraicznie(podstawiając dane za x,y) lub graficznie.
Algebraicznie
W(x₁+x₂+...+xn, y₁+y₂+...+yn)

Graficznie:

Uznajesz jedną siłę za początkową. Następnie do końca grota dorysowujesz kolejną siłę nie zmieniając jej wartości ani kierunku. Gdy dodasz wszystkie siły dorysuj ostatnią siłę w taki sposób ,aby jej koniec znajdował się w punkcie końcowym poprzednich sił a jej początek pokrywał się z początkiem układu sił. Ta siła jest siłą wypadkową.

Siła równoważąca jest to siła, która posiada taką samą wartośc i kierunek jak siła, którą równoważy, lecz jest skierowana przeciwnie
F = (x,y) siła główna
R = (-x,-y) siła równoważąca
w zapisie wektorowym
25 3 25