Odpowiedzi

2009-04-23T15:25:23+02:00
Interpretacja wiersza Cuda miłości
1. rozpoznanie sonetu jako gatunku literackiego
2. określenie cech gatunkowych sonetu (w tym: podział sonetu na 2 części)
3. wyróżnienie i określenie podmiotu lirycznego (człowiek zakochany, opowiadający o przeżywanych miłosnych katuszach)
4. odnalezienie słowa – klucza: ogień
5. określenie wieloznaczności i symboliki słowa „ogień” (żywioł, miłość, płomienie, żar, cierpienie)
6. w części pierwszej dominują pytania retoryczne
7. pytania retoryczne składają się na opis niezrozumiałych sytuacji, które są konsekwencją stanu miłosnego uniesienia (np. „Jak żyję, serca już nie mając?”, „Czemu wysuszyć ogniem nie próbuję / Płaczu?”)
8. paradoks: podmiot liryczny pożąda wyniszczających go bólu i cierpienia
9. puenta: źródłem cierpienia są piękne oczy dziewczyny, od których zakochany równocześnie musi uciekać i bez których nie może żyć
10. wymowa utworu: miłość jest pełna paradoksów, których nie można pojąć rozumowo, nie można się przed tym czuciem obronić przy pomocy intelektu
Interpretacja wiersza Do trupa
11. rozpoznanie sonetu jako gatunku literackiego
12. określenie cech gatunkowych sonetu (w tym: podział sonetu na 2 części)
13. wyróżnienie i określenie podmiotu lirycznego (człowiek zakochany)
14. wskazanie, że utwór opiera się na koncepcie, zaskakującym pomyśle organizującym sytuację liryczną
15. określenie sytuacji lirycznej: monolog liryczny zakochanego do spoczywającego na katafalku trupa
16. w części pierwszej dominują podobieństwa między zakochanym a trupem:
a)obaj zabici
b)obaj zginęli od strzał (jeden „strzałą śmierci”, drugi – „miłości”)
c)obaj są bladzi
d)obaj są oświetlani przez ogień (choć w przypadku trupa są to świece ustawione dokoła katafalku, a zakochanego pali wewnętrzny ogień)
e)i jednocześnie obaj pogrążeni w ciemnościach
f)obaj są skrępowani (zmarły: „związane ręce”, zakochany: „rozum łańcuchem powity”)
17. w części drugiej dominują różnice między zakochanym a trupem:
a)trup milczy a zakochany może się skarżyć
b)trup nie odczuwa już bólu a zakochany cierpi
c)zmarły jest zimny, podmiot liryczny znajduje się w ogniu prawdziwych namiętności
18. odczytanie puenty: trup szybko przestanie istnieć, podczas gdy podmiot liryczny musi cierpieć wieczne miłosne męki („stawszy się żywiołem wiecznych mych ogniów”)
19. wymowa wiersza: trup znajduje się w sytuacji lepszej od zakochanego nieszczęśnika
Zauważenie i określenie związku formy z treścią wierszy:
20. wskazanie i nazwanie co najmniej 3 środków wyrazu artystycznego w wierszu Cuda miłości: apostrofa, wykrzyknik; pytanie retoryczne; oksymoron; przerzutnia; paralelizm; antynomie...
21. wskazanie i nazwanie co najmniej 3 środków wyrazu artystycznego w wierszu Do trupa: anafora; metafora; elipsa; przerzutnia; inwersja; parenteza...
22. w całej pracy: sprawne posługiwanie się pojęciami świadczącymi o znajomości teorii literatury
23. odczytanie, że forma stanowi dopełnienie treści przedstawionej w obu wierszach
Wnioski z porównania obu interpretacji:
24. barok jako epoka, w której wzrasta zainteresowanie metafizyczną sferą jednostki, a więc i życiem uczuciowym człowieka
25. oba utwory wpisują się w dominujący w dobie baroku nurt zwany marinizmem
26. właściwe zdefiniowanie marinizmu (np.: kierunek w poezji, zapoczątkowany i rozwinięty na przełomie XVI/XVII w we Włoszech. Celem twórców było podkreślenie estetycznej funkcji poezji, która miała zaskakiwać niezwykłością formy i olśniewać czytelnika, zachwycając go swoją kunsztownością –wyszukanymi metaforami, błyskotliwością pojęcia tematu, pięknem formalnym. Była to poezja salonowa, błyskotliwa, o nierzadko frywolnej treści. Pionierem kierunku był włoski poeta Giambattista Marino.)
27. właściwe zdefiniowanie konceptyzmu
28. rozumienie terminu „koncept” (pomysł. Jako zasadę konstrukcji w koncepcie wykorzystywane są analogie i kontrasty w sferze stylistyki, semantyki i kompozycji, m.in. paraleizm, antyteza, paradoks, oksymoron; efekty umożliwiające zadziwienie i zaskoczenie odbiorcy, m.in. puenta, gra słów)
29. rozumienie terminu paradoks – zaskakujące sformułowanie – pozorna bezsensowność i sprzeczność z logiką
30. oba sonety w podobny sposób ukazują miłość – uczucie pełne paradoksów, sprzeczności, cierpienia, pożądania
31. miłość ukazana jako bardzo ważne uczucie, znane każdemu człowiekowi, godne, by zainteresowała się nim poezja
32. symbolem miłości w obu wierszach jest ogień: Cuda miłości (antynomie), Do trupa (podmiot liryczny stał się żywiołem „wiecznych swych ogniów”)
33. oba wiersze opierają się na koncepcie: Cuda miłości – puenta: źródłem wszelkich cierpień p.l. są piękne oczy dziewczyny, przed urokiem których nie sposób się obronić – nawet chłodny rozum jest bezsilny; Do trupa – zestawienie sytuacji człowieka żyjącego z trupem

2 3 2