"Król wyśmiany
16Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę.

17 Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę.

18 I zaczęli Go pozdrawiać: «Witaj, Królu Żydowski!»

19 Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając oddawali Mu hołd.

20 A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty.
J
EZUS NA GOLGOCIE

Droga krzyżowa

Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować.
I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracając z pola właśnie przechodził, żeby niósł krzyż Jego.

22 Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy miejsce Czaszki.

Ukrzyżowanie

23 Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz On nie przyjął.

24 Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy, co który miał zabrać.

25 A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali.

26Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: «Król Żydowski».

27 Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie.

28 Tak wypełniło się słowo Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczonyWyszydzenie na krzyżu

29 Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: «Ej, Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz,

30 zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!»

31 Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w Piśmie drwili między sobą i mówili: «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić.

32 Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli i uwierzyli».

Lżyli Go także ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani.Śmierć Jezusa

33 A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej.

34 O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

35 Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: «Patrz, woła Eliasza».

36 Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: [Vt-6,29] «Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć [z krzyża]».

37 Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha.Po śmierci Jezusa

38 A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół.

39 Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha, rzekł: «Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym».

40 Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome.

41 Kiedy przebywał w Galilei, one towarzyszyły Mu i usługiwały. I było wiele innych, które razem z Nim przyszły do Jerozolimy.Pogrzeb Jezusa

42 Pod wieczór już, ponieważ było Przygotowanie, czyli dzień przed szabatem,

43 przyszedł Józef z Arymatei, poważny członek Rady, który również wyczekiwał królestwa Bożego. Śmiało udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa.

44 Piłat zdziwił się, że już skonał. Kazał przywołać setnika i pytał go, czy już dawno umarł.

45 Upewniony przez setnika, podarował ciało Józefowi.

46 Ten kupił płótno, zdjął Jezusa [z krzyża] [Vt-6,29], owinął w płótno i złożył w grobie, który wykuty był w skale. Przed wejście do grobu zatoczył kamień.

47 A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono."

Na podstawie tego fragmentu muszę napisać scenariusz. Nie wiem jak się do tego zabrać. Może już ktoś to kiedyś miał. Najlepiej wykonać przed środą :) Z góry dzięki :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T07:41:42+02:00
-Przyprowadzenie Jezusa na dziedziniec,gdzie zostaje ubrany w purpurę i zostaje założona Mu korona cierniowa na głowę,a następnie jest bity i torturowany przez swych oprawców.

-Długa droga na Golgotę,miejsce Jego ukrzyżowania.

-Kpiny,wyszydzanie przez ludzi,kapłanów i złoczynców.

-Zapanowanie wielkiego mroku i śmierc Jezusa,a następnie złożenie ciała do grobu.