Pan Zabłocki od trzech lat handluje mydłem. W pierwszym roku interes szedł świetnie. W drugim roku sprzedał o 40% mydła mniej, a w trzecim roku połowę tego, co w roku poprzednim. W ciągu trzech lat sprzedał 3,8 tony mydła. Ale sprzedał w ostatnim roku.

Do tego zadania trzeba ułożyć układ równań... Proszę o pomoc ;P

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
X -> Ilość mydła sprzedanego w pierwszym roku
x - 0,4x -> Ilość mydła sprzedanego w drugim roku
y -> Ilość mydła sprzedanego w trzecim roku
3800 kg -> Ilość mydła sprzedanego przez 3 lata

{ x+(x-,04x)+y=3800
{ x-0,4x=2y

{ x+x-0,4x+y=3800
{ 0,6x -2y = 0

{ 1,6x+y=3800 /*2
{ 0,6x-2y=0

{ 3,2x+2y=7600
+ { 0,6x-2y=0
_________________
3,8x=7600 /:3,8
x=2000
2000+(2000-800)+y=3800
2000+1200+y=3800
y=3800-3200
y=600

{ x=2000
{ y=600

spr. war. zad.
2000+(2000-800)+600=3200+600=3800
200-800=1200 2*600=1200

Odp: W ostatnim roku pan Zabłocki sprzedał 600kg mydła.
297 2 297