Bardzo prosze o rozwiązane.Prosze też by w odpowiedziach były obliczenia. Nie musicie robić wszsytkich zadan na raz przeciez nawet za 1 są punkty ;)


1Napisz równanie prostej przechodzącej przez punkty
a) A=(o,3) i B =(-1,-4)
b) A=(-1,5) B=(-2,-7)

2W 16 kg stopu znajduje się 10% srebra. Ile procent srebra bedzie zawierał nowy stop, jeśli dodamy 2kg srebra?

3. 80% gruntu o powierzchni 2000 ha stanowią pola uprawne, a resztę łaki.Na łakach i częsciu pól uprawnych założone szkólke leśna o powierzchni 1280ha, Jaki procentpól uprawnych przeznaczono pod szkółkę leśną ?

4.krawęz podstawy graniatosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 12 cm, a przekątna ściany bocznej - 2 dm. Oblicz pole powierzchni całkowitej io objętość tego graniastosłupa.

5.Podstawą ostroslupa jest prostokąt o bokach 12 cm i 16 cm. Wszystkie krawędzie boczne są reówniej długoiści i mają po 2,5 dm. Oblicz objętość i pole powierzchni tego ostroslupa.

6. Podstawą graniatosłupa prostego jest romb, w którym kąt ostry ma maiare 30 stopni, a wysokość ma długość 30 cm. Oblicz pole powierzchni całowkowitej i bojętość graniastosłupa wiedząc ze wyskość graniastosłupa stanowi 60% dlugości krawędzi podstawy.

7w graniastoslipie prawidłwoym trojkątnym krawedz podstawy a=18icm a kąt nachywlenia przekątnej ściany bocznej do krawędzi podstawy ma 30 stopni. oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego graniastosłupa.

8w graniastoslipie prawidłwoym czworokątnym przekątna granistosłupa jest nachylona do płaczyzny podstawy pod kątem 45 stopni. a długość przekątnej podstawy wynosi 48cm.Oblicz pole poiwerzchni calokowitej i objtosc tego graniastosłupa.

9. Oblicz objętośc i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidlowefgo czworokątnego wiedząć ze długość przekątnej podstawy wynosi 12 pierwiastków z 2 cm. a ką nacylenia krawędzi bocznej do podstawy wynosi 30 stopni.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T01:00:19+02:00
Zadanie 1:
Podstawiasz punkty A=(x,y) i B=(x,y) pod równanie y=ax+b, co Ci daje układ równań:
3=0*a+b
-4=-1*a+b, trzeba wyliczyc a i b, więc z pierwszego równania mamy b=3, a z drugiego -4=-a+b, czyli -a=-4-b, po pomnożeniu równania razy (-1) otrzymujemy: a=4+b, podstawiamy b z pierwszego równania, co daje nam a=4+3, czyli a=7.

Podstawiamy niewiadome a oraz b do równania prostej i otrzymujemy rozwiązanie: y=7x+3.

Tak samo należy postąpić z przykładem b


Zadanie 2:

Liczymy ilość czystego srebra w stopie 16-kilogramowym:
16 * 10%= 1,6kg
Po dodaniu 2kg srebra, całkowita waga srebra będzie wynosić 3,6kg, a całkowita waga stopu 18kg.

Układamy proporcję:

18kg - 100%
3,6kg - x%

co daje nam: 18*x=3,6*100, czyli x=360:18, x=20%

Odp. Nowy stop będzie zawieral 20% srebra
1 5 1
2010-04-06T01:06:33+02:00
Zad. 3
100%-2000ha
80%-x

2000*80%
x= -----------
100%

x=1600 - pola uprawne
400 - łąki

szkólka leśna - 1200ha
1200 - 400= 800ha

1600-100%
800 - y

800*100%
y= ----------
1600
y=50%

Odp. Szkólkaleśna zajmue 50% pól uprawnych.
1 5 1