Proszę żeby to było dość kumate a nie byle jak.

1.Jak obliczamy ciśnienie?
2.Jaki wpływ na ciśnienie ma wielkość powierzchni, na którą jest wywierany jednakowy nacisk?
3.W jakich jednostkach wyrażamy ciśnienie?
4.Jak nazywa się przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T14:56:15+01:00
1. Ciśnienie obliczmy z wzoru P=F/S
czyli jest to siła (F) działająca na jednostkę powiezrzchni (S)
2. Wraz ze wzrostem powierzchni maleje (odwrotnie proporcjonalnie) ciśnienie
3. Pa - pascal (czytaj: pascal) bardzo często dodawany jest przdrostek hekto (np. prognoza pogody) hPA
4. barometr

mam nadzieie że kumate ...
2 3 2
2009-11-02T14:57:22+01:00
1)
Ciśnienie jest to stosunek nacisku(siły) działającej na jednostkę powierzchni. 1 Pa = 1N/1m²

2)
Patrz pkt 1. Jeżeli zwiększy się powierzchnia to zmaleje ciśnienie. Jeśli zmniejszy się powierzchnia to ciśnienie wzrośnie.

3)
Ciśnienie wyrażamy w Pascalach(Pa). Jest to 1N/m²

4)
Przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego nazywa się barometr
1 1 1
2009-11-02T14:57:37+01:00
1. ciśnienie = wartość siły parcia / pole powierzchni, p=Fc/S
2.
a) im większa jest powierzchnia, na którą wywieramy nacisk, tym mniejsze jest ciśnienie
b) im mniejsza jest powierzchnia, na którą wywieramy nacisk, tym większe jest ciśnienie
3. w hektopaskalach, kilopaskalach i megapaskalach
4. barometrem
1 1 1