Odpowiedzi

2010-04-05T23:13:39+02:00
1.zacznijmy od reakcji:

NaCl + AgNO3 ---------->NaNo3 + AgCl

2.Obliczmy masy molowe związków:

M NaCl=23+35,5=58,5 g/mol
M AgNo3=108+14+48=170 g/mol

3.skoro na 1 mol jednej soli przypada 1 mol drugiej soli zatem:

58,5g--------170 g
x--------------35g

x=12g - to masa NaCl która potrzebna jest do reakcji z 35 g AgNo3
4.Przeliczam masę na mole:


1 mol------58,5g
x------------12 g

x=0,2 mola

Odp:Na wytrącenie się tego osadu wystarczy 0,2 mola NaCl

2010-04-05T23:17:49+02:00
Masa AgNO3 = 35g
liczba moli NaCl = 0,2 mola
NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3
masa molowa AgNO3 = 169,8g/mol
to liczba moli 35/169,8 = 0,2061g AgNO3
odpowiedz NIE, poniewaz reakcja stracania jest równomolowa, to
0,2061 - 0,2 =0,0061 mola AgNO3 pozostaje w roztworze, co prawda jest to male stezenie ale jednak.