Dam NAJ:*

1) Sześcioosobowy zastęp zuchów wybrał się na wycieczkę do lasu, zabierając ze sobą termos z herbatą. W termosie był 1 l herbaty o temperaturze 90° C. Na miejscu rozcieńczono ją, dolewając 1 l wody mineralnej o temperaturze 30° C. Otrzymano w ten sposób herbatę o temperaturze 60° C. Oblicz ile herbaty dostał każdy zuch, jeżeli wiadomo, że rozdzielono ją po równo? Przyjmujemy, że masa 1 l herbaty jest równa masie 1 l wody i wynosi 1 kg, natomiast ciepło właściwe herbaty jest równe ciepłu właściwemu wody 4200 J/kg*K (dopuszczalne jest stosowanie ciepła właściwego wody 4200 J/kg* °C


2) Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. W miejscowości Tymień otwarto farmę wiatrową, w której skład wchodzi 25 wiatraków o mocy 2 MW każdy. Rozpiętość skrzydeł wiatraków wynosi 80m. Określ całkowita moc farmy wiatrowej. Oblicz z jaka szybkością liniowa porusza sie koniec skrzydła wiatraka, jeżeli czas jednego pełnego obrotu wynosi 2 s. Dla ułatwienia dodamy, że maksymalną moc turbiny można wyznaczyć za pomocą wzoru:
P₀=π/8*ρ*D²v³
gdzie:
ρ - gęstość powietrza - 1,29 kg/m³
D - średnica wirnika turbiny wiatrowej (rozpiętość skrzydeł)
v- szybkość wiatru

Maksymalna użyteczna moc jest jednak mniejsza, co spowodowane jest duża ilością strat. Wartość maksymalnej użytecznej mocy można wyznaczyć ze wzoru:
Pmax= 0,38 P₀
Wyznacz moc dla szybkości wiatru 10m/s

3) W odległości 20 cm os soczewki skupiającej o ogniskowej f= 10 cm umieszczono przedmiot o wysokości 10 cm. W jakiej odległości od soczewki powstanie obraz? Jakiej wysokości będzie ten obraz? Ile wynosi odległość między przedmiotem a obrazem?

Proszę się nie przerazić ilością tekstu. Ale zadanie nie są bardzo trudne..:P
Dziękuję;******

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T18:11:33+02:00
1.
Herbatę rozcieńczono dolewając litr wody
czyli prawdziwej herbaty jest tam nadal 1 litr

1l = 1000ml
Skoro bylo 6 zuchów to 1000/6 ≈ 167

3.
1/f = 1/x + 1/y

1/10 cm = 1/20cm + 1/y
-1/y = 1/20 - 1/10
-1/y = -1/10| :(-y)
1 = 1/10y |*y
y = 1/10

odp:obraz powstanie w odległości 10 cm od soczewki. jego wysokość będzie wynosić 10cm, odległość między przedmiotem a obrazem będzie wynosić 20cm.