Zad.1
Ulica Grecka na planie ma długość około 3 cm.Jaka jest jej długość w rzeczywistości
a) 15 m b) 150 m c) 1500 m d) 15000 m
Zad.2
Ulica Pereca na planie jest o 2 cm dłuższa od ulicy Żeromskiego. O ile jest dłuższa w rzeczywistości ?
a) 1 m b) 10 m c) 100 m d) 1000 m
Zad.3
Rynek Wielki na planie jest prostokątem o wymiarach 2,1 na 2,2 cm . Jakie są wymiary rynku w rzeczywistości ?
a) 2,1 m i 2,2 m b) 10,5 m i 11 m c) 105 m i 110 m
d) 1050 m i 1100 m
zad. 4
A jaka jest jego powierzchnia w rzeczywistości ?


Pliska !
Dajcie obliczenia ! proszę !
Skala 1 : 5000

2

Odpowiedzi

2010-04-05T22:57:21+02:00
1cm : 5000 cm
1cm : 50 m

1) 3cm :150 m - B
2) 2 cm : 100 m - C
3)
2,1 cm : 105 m
2,2 cm : 110 m - C
4)
105 * 110 = 1155 m2
22 3 22
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T23:01:46+02:00
1.wymiary na planie-3 cm
skala-1:5000
wymiary rzeczywiste-3cm *5000=15000=150m
odp.B
2.
wymiary na planie-2cm
skala-1:5000
wymiary rzeczywiste-2cm*5000=10 000cm=100 m
0dp. C
3.szerokość na planie-2,1
skala-1:5000
szerokość w rzeczywistości-2,1cm*5000=10 5000=105
dlugosc na planie-2,2
dlugosc w rzeczywistosci-2,2 cm*5000=1000cm=100
odp.c
105 i 110
27 4 27