Odpowiedzi

2010-04-05T23:12:02+02:00
Masa KClO3 = 4,9g
masa molowa KClO3 = 122,6g/mol
2KCLO3--->2KCL + 3O2
obliczamy liczbe moli soli
4,9/122,6 = 0,04mola, to liczba moli O2 wedlug reakcji
2/3*0,04 = 0,0266 mola O2
V = n*Vo = 0,0266*22,4 = 0,59 dm3 O2