Ułóż w logiczny ciąg podane wydarzenia.
a) Agresywne dązenia ZSRR zmusiły państwa Europy Zachodniej i USA do utworzenia Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.
b) ZSRR po zwycięstwie w II wojnie światowej dąży do opanowania Europy, a w dalszej perspektywie - świata.
c) Państwa komunistyczne tworzą Układ Warszawski.
d) W latach 1944 - 1945 ZSR uzależnia od siebie państwa Europy Wschodniej.
e) Wspólpraca między ZSRR a USA w okresie II wojny światowej.

1

Odpowiedzi

2010-04-05T23:25:33+02:00
C) Państwa komunistyczne tworzą Układ Warszawski.
a) Agresywne dązenia ZSRR zmusiły państwa Europy Zachodniej i USA do utworzenia Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.
e) Wspólpraca między ZSRR a USA w okresie II wojny światowej.
b) ZSRR po zwycięstwie w II wojnie światowej dąży do opanowania Europy, a w dalszej perspektywie - świata.
d) W latach 1944 - 1945 ZSR uzależnia od siebie państwa Europy Wschodniej.
15 2 15