1.On uczy się angielskiego ponieważ chce wyjechać do Londynu.
2.Cieszymy się ponieważ otrzymaliśmy piękny prezent.
3.Przyszedłem tak późno ponieważ byłem w kinie.
4.Idziemy na pocztę ponieważ potrzebujemy znaczki pocztowe.
5.Chodzę na kurs języka niemieckiego ponieważ mam w grupie wielu przyjaciół.
6.Idziemy na dworzec ponieważ nasz wujek przyjeżdża tym pociągiem.
7.Słyszałem w radiu że jutro będzie mocno padać.
8.Szkoda że nie dostaniesz urlopu w sierpniu.
9.Uczniowie cieszą się że ferie rozpoczynają sie za 2 tygodnie.
10.Wiem że ty jestes jego najlepszym przyjacielem.
11.Przykro mi że nie mogę cię dzisiaj odwiedzić.
12.Czy nie widzisz że musimy się uczyć do egzaminu.
13. Moj brat powiedzial mi że Paryż jest piękny.
14.On mówi że jego samochód jest zepsuty.

3

Odpowiedzi

2009-11-02T15:10:47+01:00
1)Er lernst sich Englisch, weil er nach London fahren will.
2)Wir freuen uns, weil wir schóne Geschenk bekommen.
3)Ich komme zu spate weil ich im Kino war.
4)Wir gehen suf Post denn wir brauchen Briefmarkt.
5)-
6)Wir gehen im Bahnhof denn unsere Onkel komm im diese Zug an.
7)-
8)Schade, dass du keine Urlaub im August hast.
9)Schóler freust sich sehr, dass Ferien im 2 Woche sich beginnen.
10)Ich wise, dass er deiner beste Freunde ist.
11)Tut mir Leid, dass ich dich besuchen kann.
12)Sehst du nicht, dass wir sich nach Prufung lernen?
13)Meine Bruder sagt mir, dass Paris schón ist.
14)Sie schpricht dass ihre aute kaputt ist.
2009-11-02T15:14:18+01:00
1.On uczy się Angielskiego ponieważ chcę wyjechać do Londynu
Er Lernte English da, will er nach London zu gehen .
2.Cieszymy się ponieważ otrzymaliśmy piękny prezent.
Wir freuen uns, den wir elhanten ein schunes Geschenk
3..Przyszedłem tak późno ponieważ byłem w kinie.
Ich Kann so spat dem ich war in kino
4.Idziemy na pocztę ponieważ potrzebujemy znaczki pocztowe.
wir gehen zur post Briefmarken weil wir brauchen
5Chodzę na kurs języka niemieckiego ponieważ mam w grupie wielu przyjaciół.
Ich an einem Deutsch-Sprachkurs, weil ich viele Freunde in der Gruppe.
6.Idziemy na dworzec ponieważ nasz wujek przyjeżdża tym pociągiem.
Wir gehen zum Bahnhof, weil unser Onkel, kommt der Zug.
7. Słyszałem w radiu że jutro będzie mocno padać.
Ich hörte im Radio, dass es morgen regnen wird schwer
8.Szkoda że nie dostaniesz urlopu w sierpniu.
Es ist schade, dass man nicht bekommen, im August verlassen.
9.Uczniowie cieszą się że ferie rozpoczynają sie za 2 tygodnie.
Die Schüler genießen die Ferien beginnen im August für 2 Wochen.
10.Wiem że ty jestes jego najlepszym przyjacielem.

Ich weiß, dass man seinen besten Freund bist.
11.Przykro mi że nie mogę cię dzisiaj odwiedzić.

Es tut mir leid, dass ich nicht entfernt, kann man heute
12.Czy nie widzisz że musimy się uczyć do egzaminu.

Siehst du nicht, dass wir für die Prüfung lernen.
13.Moj brat powiedzial mi że Paryż jest piękny.

Mein Bruder erzählte mir, dass Paris ist schön.
14.On mówi że jego samochód jest zepsuty.

Er sagt, dass sein Fahrzeug beschädigt ist.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T15:45:38+01:00

Er lernst sich Englisch, weil er nach London fahren will.

Wir freuen uns, weil wir schóne Geschenk bekommen.

Ich komme zu spate weil ich im Kino war.

Wir gehen suf Post denn wir brauchen Briefmarkt.

Ich gehe in die Deutsch kurs denn habe Viele Freund in die Grupe.

Wir gehen im Bahnhof denn unsere Onkel komm im diese Zug an.

Ich höre in radio dass morgen habe kräftig regnen.

Schade, dass du keine Urlaub im August hast.

Schóler freust sich sehr, dass Ferien im 2 Woche sich beginnen.

Ich wise, dass er deiner beste Freunde ist.

Tut mir Leid, dass ich dich besuchen kann.

Sehst du nicht, dass wir sich nach Prufung lernen?

Meine Bruder sagt mir, dass Paris schón ist.

Sie schpricht dass ihre aute kaputt ist.