Zad.3
Przeczytaj wersy opisujące deszcz.odszukaj i nazwij środki poetyckie sprawiające, że odbieramy jego obraz wzrokiem.
Zad.4
Omów budowę wiersza Kapuśniaczek.
-Policz sylaby w każdym wersie.A więc jaki to wiersz ??
-Zbadaj układ rymów w strofie.które wersy się rymują?Czy są dokładne ?

Julian Tuwim
"Kapuśniaczek"

1

Odpowiedzi

2010-04-06T10:17:48+02:00
3.
Synonimy: deszczyk, kapuśniaczek, siapanie, kapanina, mżawka, słota, ulewa, opady, pompa, plucha, szaruga, niepogoda.

Określenia:drobny, rzęsisty, wiosenny, przelotny, ciepły, majowy, ciągły, nawalny.

Związki frazeologiczne:
-rosnąć jak grzyby po deszczu
-pragnąć jak kania dżdżu, deszczu
-wpaść z deszczu pod rynne.

Związki wyrazowe:
-chodzić w deszczu, po deszczu
-moknąć na deszczu
-przeczekać deszcz
-schronić sie przed deszczem
-zanosi sie, zbiera sie na deszcz
-mży, pada
-deszcz przycichł.

4.
liczba strof: 4
liczba wersów w strofie:
4
rodzaj i układ rymów:
ABAB - przeplatane.
8 3 8