ZADANIE 1.
Napisz w Turbo Pascalu funkcję, która będzie obliczać wartość wyrażenia:

S= k² dla k<0
-k-2 dla k≥0


ZADANIE 2.
Napisz w Turbo Pascalu funkcję, która będzie obliczać wartość: ab
gdzie a – dowolna liczba całkowita, b – liczba całkowita większa od 1;


ZADANIE 3.
Napisz w Turbo Pascalu funkcję, która będzie obliczać wartość: n!

ZADANIE 4.
Napisz w Turbo Pascalu funkcję, która będzie obliczać pole trójkąta o danych bokach a, b i c. Długości boków trójkąta powinny być przekazane do funkcji jako parametry.

ZADANIE 5.
Napisz w Turbo Pascalu funkcję, która będzie obliczać wartość: 4b
gdzie b – liczba całkowita większa od 1;


Rozwiązania do zadań na poziomie I klasy TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO. Daje naj.

1

Odpowiedzi

2010-04-06T09:58:04+02:00
Ad. 2
program qwe;
uses crt;
function oblicz(a,b:integer):integer;
var
razem:integer;
begin
clrscr;
if b > 1 then begin
razem := a*b;
Writeln('Wartosc ab wynosi: ',razem);
end else
Writeln('B nie spelnia warunkow ( b < 1)');
end;
begin
oblicz(2,3);
readln;
end.


Ad. 3
program qwe;
uses crt;
function silnia(n:integer):integer;
var
s,i:integer;
begin
s := 1;
for i := 1 to n do
s := s*i;
Writeln('silnia dla ',n,' wynosi: ',s);
end;
begin
silnia(5);
readln;
end.

Ad. 5
program qwe;
uses crt;
function oblicz(b:integer):integer;
var
razem:integer;
begin
if b > 1 then begin
razem := 4*b;
Writeln('Wartosc ab wynosi: ',razem);
end else
Writeln('B nie spelnia warunkow ( b < 1)');
end;
begin
oblicz(5);
readln;
end.

W razie jakiś pytań lub reklamacji pisz prywatną wiadomość.