1.Z podanych części zdań ułóż logiczne wypowiedzi. Nazwij każdą część zdania.
a) Pani Twardowska, humorystyczna, legendarnym,"Rzym",i,jest opowiastką,o szlachcicu, diable, karczmie,
b)opowiadają,przykładnie,przez siły,Lilije,ukaranej,o mężobójczyni,wyższe
c)na Rusi,wypraw,nawiązują,do czasów,Świteż, średniowiecznych,wojennych

2.Napisz, jaką funkcję w każdym że zdań pełni wyraz rycerz.
a) Sąd odbył się z powodu rycerza, który złamał prawo..............
b)Przeciwnik rzucił rękawicę rycerzowi i wyzwał go na pojedynek.............
c)Rycerz podjął wyzwanie............
d)Gotfryd był najdzielniejszym rycerzem w okolicy..............
e)Na tarczy rycerza nie było widać śladów uderzenie............

1

Odpowiedzi

2013-05-09T11:19:36+02:00

a-Pani Twardowska jest opowiastką o legendarnym szlachcicu, diable i karczmie Rzym

Pani-podmiot

Twardowska-przydawka

jest opowiastką-orzeczenie

  legendarnym-przydawka

szlachcicu, diable , karczmie-dopełnienia

Rzym-przydawka

b-Lilje opowiadaja o przykładnie ukaranej przez siły wyższe męzobójczyni

Lilje-podmiot

opowiadaja-orzeczenie

  przykładnie, ukaranej, przez siły,wyższe-przydawki

męzobójczyni-dopełnienie

c-Switeż-podmiot

nawiązuje-orzeczenie

do czasów-dopełnienie

średniowiecznych ,wojen ,na Rusi-przydawki

 

a) Sąd odbył się z powodu rycerza, który złamał prawo..(przydawka)............
b)Przeciwnik rzucił rękawicę rycerzowi i wyzwał go na pojedynek..(dopełnienie)...........
c)Rycerz podjął wyzwanie..(podmiot)..........
d)Gotfryd był najdzielniejszym rycerzem w okolicy....(orzeczenie)..........
e)Na tarczy rycerza nie było widać śladów uderzenie...(przydawka).........