Proszę o bardzo szybką odpowiedź.
Z góry dzięki. ; *
Przyporządkuj pojęciom oznaczonym cyframi odpowiednie definicje oznaczone literami.

1. DESTYLACJA
2. KRYSTALIZACJA
3.SEDYMENTACJA
4.DEKANTACJA
5.FILTRACJA
6.PRZESąCZ


a) proces polegający na zlewaniu klarownej cieczy znad osadu.
b) klarowna, przejrzysta ciecz otrzymana w wyniku sączenia
c) proces przepuszczenia mieszaniny niejednorodnej ciała stałego i cieczy przez sączek bibuły umieszczony na lejku.
d)proces opadania cząstek ciała stałego na dno naczynia pod wpływem siły ciężkości
e) proces wydzielania się kryształów substancji z roztworu w wyniku odparowania np. wody lub innego rozpuszczalnika
f) proces polegający na rozdzielaniu mieszaniny niejednorodnej dwóch cieczy za pomocą rozdzielacza
g) proces rozdzielania i oczyszczania ciekłych mieszanin jednorodnych, wykorzystujący różnice w temperaturach wrzenia ich składników.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-02T15:06:35+01:00
2009-11-02T15:19:23+01:00