1.TRÓJKĄT RÓWNORAMIENNY NARYSOWANY W SKALI 1:4 MA OBWÓD 40CM.
RZECZYWISTA DŁUGOŚĆ PODSTAWY WYNOSI 40CM.
OBLICZ RZECZYWISTĄ DŁUGOŚĆ RAMION TEGO TRÓJKĄTA.
2.OBLICZ RZECZYWISTE POLE PROSTOKĄTNEGO OBSZARU KTÓRY NA MAPIE W SKALO 1:400000 MA WYMIARY 8CM X 5CM.

3

Odpowiedzi

2010-04-06T09:29:54+02:00
Zad.1
obwód rzeczywisty:
40cm*4=160cm
2 ramiona:
160cm-40cm=120cm
1 ramię:
120cm:2=60cm
Zad.2
wymiary rzeczywiste:
8cm*400000=3200000cm=32km
5cm*400000=2000000cm=20km
Wymiary rzeczywiste tej działki to 32km x 20km.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T09:34:28+02:00
1.TRÓJKĄT RÓWNORAMIENNY NARYSOWANY W SKALI 1:4 MA OBWÓD 40CM.
RZECZYWISTA DŁUGOŚĆ PODSTAWY WYNOSI 40CM.
OBLICZ RZECZYWISTĄ DŁUGOŚĆ RAMION TEGO TRÓJKĄTA.

skala 1:4 oznacza, że 1 cm na planie to 4 cm w rzeczywistości (zatem w rzeczywistości odcinki są 4 razy większe nić na rysunku!)

RYSUNEK:
a-długość ramienia
b-długość podstawy
O=2a+b
O=40cm

skoro w rzeczywistości podstawa ma długość 40cm, to na rysunku jest 4 razy mniejsza, więc:
b=40cm:4=10cm

40=2a+10 /-10
30=2a /:2
a=15[cm]

na rysunku ramię trójkąta ma długość 15cm, więc w rzeczywistości wynosi:
15cm*4=60cm

2.OBLICZ RZECZYWISTE POLE PROSTOKĄTNEGO OBSZARU KTÓRY NA MAPIE W SKALO 1:400000 MA WYMIARY 8CM X 5CM.

skala 1:400000 oznacza, ze jeden cm na mapie to 400000cm w rzeczywistości
400000cm=4000m=4km

zatem 1 cm na mapie odpowiada 4km w rzeczywistości

8 cm na mapie to 8cm=8*1cm
bierzemy 8 razy dłuższy odcinek, więc w rzeczywistości długość odcinka będzie 8 razy dłuższa:
8*4km=32km

5 cm na mapie to 5cm=5*1cm
bierzemy 5 razy dłuższy odcinek, więc w rzeczywistości długość odcinka będzie 5 razy dłuższa:
5*4km=20km

w rzeczywistości prostokąt będzie miał wymiary:
32km x 20km, zatem jego pole wynosi:
32*20=640 [km^2]

[km^2 to kilometry kwadratowe]
1 5 1
2010-04-06T09:35:47+02:00
1)
40cm <---obwód trójkąta w skali 1:4
40cm * 4 = 160cm <---obwód trójkąta w rzeczywistości
40cm <---podstawa trójkąta
160cm - 40cm = 120cm <---suma długości obu ramion
120cm : 2 = 60cm <---długość jednego ramienia
odp: Ramiona tego trójkąta mają po 60cm.

2)1:400000
8cm i 5cm <---wymiary tego obszaru w skali 1:400000
8cm * 400000 = 3200000cm = 32m<--długość 1 boku w rzeczywistości
5cm * 400000 = 2000000cm = 20m<--długość 2 boku w rzeczywistości
P = 32m * 20m
P = 640m²
odp: Rzeczywiste pole tego obszaru wynosi 640m².
1 5 1