Odpowiedzi

2010-04-06T14:04:05+02:00
Podmiot liryczny w tym wierszu dziękuje Bogu za różnorodność świata.Za to że "nie jest wszystko tylko białe albo czarne", za kolory różnorodność. Podmiot liryczny dostrzega piękno świata różnorodność barw, rozmaitość zwierząt (krowy, kijanki, dzięcioły) opisując wygląd zwierząt odwołuje się do zmysłu wzroku. Poeta sprawia że czytając wiersz mamy wrażenie jakbyśmy patrzyli na obraz, dotykali świata.. . Podmiot liryczny dziękuje za niestałość różnych przedmiotów, zjawisk. Zauważa, że pomimo tego iż Bóg stworzył świat tak różnym i barwnym niektórzy ludzie pragną "zaszufladkować" świat. Chcą widzieć tylko czarne, albo białe nie pozwalają dostrzec innym pozostałych kolorów. . . wymagając stałości od innych sami jesteśmy " w kratkę" zmienni jak chorągiewka. Wiersz ten jest wierszem białym. Nie posiada rymów ani znaków interpunkcyjnych co pozwala na dowolność interpretacji. Można również zauważyć, że w całym wierszu tylko dwa słowa pisane są z dużej litery- słowa które skierowane są i odnoszą się do Boga- "Dziękuję Ci" To chyba najlepiej pokazuje z jakim szacunkiem autor odnosi się do stwórcy.
za ewentualne błędy z góry przepraszam. . .
5 4 5