1.Suma dwóch liczb naturalnych wynosi 47 dzieląc większą z nich przez mniejsza otrzymujesz iloraz 2 i reszte 5 ile wynosi różnica tych liczb
2.student odpowiedział za 10 lat będę miał dwa razy tyle lat , ile miałem 4 lata temu . Ile student ma lat?
3.znajdź sześć liczb z których każda następna jest większa od poprzedniej o 0,4 wiedząc , ze ich średnia arytmetyczna wynosi 3
4.jeśli pewna liczbę podzielimy przez - 5 i otrzymamy iloraz pomnożymy przez - 4 to otrzymamy liczbę - 1,2 . znajdź tę liczbę
5.suma pewnej ilości liczb jest równa 50. Jezeli każda z tych liczb zwiekszymy o 1,2 to suma bedzie wynosiła 74 .Ile jest liczb?
prosze szybko

3

Odpowiedzi

2010-04-06T09:45:47+02:00
ZAD 1.

zał.: b>a

a+b = 47
b =2a+5
2a + 5 +a =47
a = 14, b = 33


ZAD 2.

x+10 = 2 * (x - 4)
x = 18

ZAD 3.

(a+0,4+a+0,8+a+1,2+a+1,6+a+2+a+2,4)/6=3
6a + 8,4 = 18
a=1, 6

liczby:

2; 2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4

ZAD 4.

x / (-5)*(-4)=-1,2
x * (4/5) = (6/5)
x = 3/2= 1,2

ZAD 5.

a * x = 50
a * ( x + 1,2) = 74
a*x +1,2a = 74
50 +1,2a = 74
1,2a=24
a = 20
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T09:53:29+02:00
1.Suma dwóch liczb naturalnych wynosi 47 dzieląc większą z nich przez mniejsza otrzymujesz iloraz 2 i reszte 5 ile wynosi różnica tych liczb.

x-pierwsza liczba
y-druga liczba

x+y=47
x/y=2 r.5 tzn.2*y+5=x

2*y+5+y=47 /-5
2y+y=42
3y=42 /:3
y=14
x=2*14+5=28+5=33

2.student odpowiedział za 10 lat będę miał dwa razy tyle lat , ile miałem 4 lata temu . Ile student ma lat?

x-obecny wiek studenta
x+10 - wiek studenta za 10 lat
x-4 - wiek studenta 4 lata temu

2*(x-4)=x+10
2x-8=x+10 /-x
x-8=10 /+8
x=18
spr.
student ma teraz 18 lat, 4 lata temu miał 14, a za 10 lat będzie
miał 28 lat, 28:14=2 ok.

3.znajdź sześć liczb z których każda następna jest większa od poprzedniej o 0,4 wiedząc , ze ich średnia arytmetyczna wynosi 3
x1=x - pierwsza liczba
x2=x+0,4 - druga liczba, to 2+0,4=2,4
x3=x+0,4+0,4=x+0,8 - trzecia liczba, to 2+0,8=2,8
x4=x+0,8+0,4=x+1,2 - czwarta liczba, to 2+1,2=3,2
x5=x+1,2+0,4=x+1,6 - piąta liczba,to 2+1,6=3,6
x6=x+1,6+0,4=x+2 - szósta liczba, to 2+2=4

(x+x+0,4+x+0,8+x+1,2+x+1,6+x+2):6=3
(6x+6):6=3
x+1=3 /-1
x=2

spr.
(2+2,4+2,8+3,2+3,6+4):6=18:6=3

4.jeśli pewna liczbę podzielimy przez - 5 i otrzymamy iloraz pomnożymy przez - 4 to otrzymamy liczbę - 1,2 . znajdź tę liczbę

x-szukana liczba
[x:(-5)]*(-4)=-1,2 /:(-4)
x:(-5)=0,3 /*(-5)
x=-1,5

spr.
(-1,5):(-5)=0,3
0,3*(-4)=-1,2

5.suma pewnej ilości liczb jest równa 50. Jezeli każda z tych liczb zwiekszymy o 1,2 to suma bedzie wynosiła 74 .Ile jest liczb?

x-ilość liczb
suma "x" liczb to 50

skoro "x" liczb zwiększymy o 1,2 to ich suma wzrośnie o 1,2*x

50+1,2x=74 /-50
1,2x=24 /:1,2
x=20
3 3 3
2010-04-06T10:01:27+02:00
1.Suma dwóch liczb naturalnych wynosi 47 dzieląc większą z nich przez mniejsza otrzymujesz iloraz 2 i reszte 5 ile wynosi różnica tych liczb
x-wieksza liczba
y-mniejsza liczba
x+y=47
x-5:y=2
x=47-y
47-y-5:y=2
(42-y):y=2 /*y
42-y=2y
42=2y+y
42=3y /:3
y=14
x=47-14
x=33
Teraz obliczam rożnicę
x-y=33-14=19
Odp: różnica tych liczb wynosi 19

2.student odpowiedział za 10 lat
będę miał dwa razy tyle lat , ile miałem 4 lata temu . Ile student ma lat?
x-wiek studenta
x+10=2(x-4)
x+10=2x-8
10+8=2x-x
18=x
Odp: student ma 18 lat
3.znajdź sześć liczb z których każda następna jest większa od poprzedniej o 0,4 wiedząc , ze ich średnia arytmetyczna wynosi 3
x-pierwsza liczba
x+0,4-druga liczba
x+0,8-trzecia liczba
x+1,2-czwarta
x+1,6-piąta
x+2-szósta
(x+x+0,4+x+0,8+x+1,2+x+1,6+x+2):6=3
(6x+6):6=3 /*6
6x+6=18
6x=18-6
6x=12 /:6
x=2
Odp: Szukane liczby to:
x=2-pierwsza
x+0,4=2,4-druga
x+0,8=2,8-trzecia
x+1,2=3,2-czwarta
x+1,6=3,6-piąta
x+2=4-szósta

4.jeśli pewna liczbę podzielimy przez - 5 i otrzymamy iloraz pomnożymy przez - 4 to otrzymamy liczbę - 1,2 . znajdź tę liczbę
x-szukana liczba
(x:-5)*-4=-1,2 /:-4
x:-5=0,3 /*-5
x=-1,5
Odp; szukana liczba to -1,5.

5.suma pewnej ilości liczb jest równa 50. Jezeli każda z tych liczb zwiekszymy o 1,2 to suma bedzie wynosiła 74 .Ile jest liczb?

(74-50):1,2=24:1,2=20
Odp; Liczb było 20.
2 1 2