Odpowiedzi

2010-04-06T10:07:50+02:00
- nieudolni krulowie
- szlachta myśląca tylko o sobie
- sejm niepragnący zmian
- liberum veto
- wzrost potęgi sąsiadów rzeczpospolotej

licze na naj
  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T10:12:48+02:00
Wiek XVII w Polsce nazywany jest w Polsce wiekiem wojen.Polska walczyla ze Szwecja,Turcją i Rosją.Powstały straty terytorialne,zniszczenie kraju.Ludność Polski zmniejszyła się o jedną trzecia.W tym czasie wadliwie funkcjonowała organizacja pracy na roli.Wzrost pańszczyzny powodował ubożenie gospodarstw chłopskich.Ubożały też miasta.Żle funkcjonował aparat władzy.Przywileje szlachty ograniczały władzę króla,zrywano sejmy,skarb państwa był pusty.Kryzys ten odbił sie na obronności kraju.Na wskutek bezsilności władz zapanowała anarchia.Wybór kolejnych monarchów to jeszcze jeden powód do sporów wśród szlachty.Często spory roztrzygano przy pomocy sąsiednich państw,które wtrącały się w sprawy Polski.To wszystko moim zdaniem przyczyniło się do kryzysu państwa w XVII wieku.
2010-04-06T10:15:07+02:00
1. Wybuch wojny ze Szwecją, toczyła się w Inflantach, w 1601 r. Szwedzi dotarli do Dźwiny.
2. Wojna z Turcją min. klęska pod Cecorą
3. Wybuch powstania na Ukrainie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego.
4. Powstanie chłopskie na Podhalu pod dowództwem Aleksandra Kostki Napierskiego.
5. Wojna polsko-rosyjska. Wojska rosyjskie zajęły Smoleńsk, Białoruś i część Litwy z Wilnem.
6. 1657 Najazd ks. siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego na Polskę.
7. 1665-1666 - Rokosz Jerzego Lubomirskiego przeciw królowi Janowi II Kazimierzowi.


II. Geopolityczne:
1. Traktaty welawsko-bydgoskie; Polska zrzekła się lenna pruskiego.
2. 1648 Wybuch powstania na Ukrainie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego. Powstanie to na początku miało podłoże społeczne, jednak szybko zamieniło się w walkę zniewolonej narodowości o wyzwolenie polityczne. W bitwie pod Żółtymi Wodami wojska polskie pod wodzą Stefana Potockiego, syna hetmana wielkiego koronnego, poniosły klęskę. Zdarzenie to rozpętało długie walki wewnętrzne w polsce między, magnatami, a kozakami.
3. Zygmunt II Waza i jego plany wobec korony Szwedzkiej, niepotrzebnie wplątały Polskę w Wojny ze Szwecją.
4. Wmieszanie się Polski w wewnętrzne sprawy Rosji, poparcie Samozwańców.
5. Strata Prus Traktaty welawsko-bydgoskie, Polska sama stworzyła sobie nowego silnego wroga.
6. Polska znajduję się otoczona przez wrogów, północ - Szwecja, południe - Turcja, wschód - Rosja.
III. Wewnętrzne
1. Liberum Veto - Kraków; poseł kijowski Adam Olizar.
2. Królem Polski został obrany Michał Korybut Wiśniowiecki, który był fatalnym władcą.
3. Konflikt między szlachtą i królem.
4. Wzrost znaczenia magnaterii, którzy stworzyła na swoich ziemiach własne państewka tzn. latyfundia, na których obowiązywało
wydane przez nich prawo;
5. Decentralizacja.