Zad1.Oblicz.
a)3,375+4⅙ - 2⅔ b)10⅔ - 4⁷/₈+⅚ c)5,25-2⅔-1⅚ d)4,5+6¾-(12-5³/₈) e)8½-1,75-(1¾+1⅔) f)4⅚+2,5-3⅔+5¹/₁₂
zad2.Wykonaj dzialania.
a)0,2 * ⅚ *3 b)4³/₈ *3*1¹/₇ c)4,2*2⁶/₇ * 2⁸/₉ d)⅚:1,5:¹⁰/₉
e)1¹³/₁₅:1⅕:14 f)⁵/₇:1,75:1¹/₁₄
zad3Oblicz średnia arytmetyczna liczb.
a)3⁷/₈ i 3⁵/₁₆ b)4,75 i 3⁷/₁₂ c)4,2⅔ i 5⅚ d)2,5, 2⅓, 2¼ i 2⅙
Prosze o rozwiazanie zadania:) DAJE NAJ!

2

Odpowiedzi

2010-04-06T10:26:20+02:00
ZADANIE 1.
a) 3⅜ + 4⅙ - 2⅔ = ²⁷/₈ + ²⁴/₆ - ⁸/₃ = ⁸¹/₂₄ + ⁹⁶/₂₄ - ⁶⁴/₂₄ = ¹¹³/₂₄ = 4¹⁷/₂₄
b) ³²/₃ - ³⁹/₈ + ⅚ = ²⁵⁶/₂₄ - ¹¹⁷/₂₄ + ²⁰/₂₄ = ¹⁵⁹/₂₄ = 6¹⁵/₂₄
c) 5¼ - 2⅔ - 1⅚ = ²¹/₄ - ⁸/₃ - ¹¹/₆ = ⁶³/₁₂ - ³²/₁₂ - ²²/₁₂ = ⁹/₁₂ = ¾
d) 4½ + 6¾ - (12 - 5⅜) = 4⁴/₈ + 6⁶/₈ - 6⅝ = 4⅝
e) 8½ - 1¾ - (1⁹/₁₂ + 1⁸/₁₂) = 8⁶ /₁₂ - 1⁹ /₁₂ - 3⁵/₁₂ = 3⅓
f) 4⅚ + 2½ - 3⅔ + 5¹/₁₂ = 4¹⁰/₁₂ + 2⁶/₁₂ - 3⁸/₁₂ + 5¹/₁₂ = 8¾

ZADANIE 2.
a) ⅕ • ⅚ • 3 = ½
b) ³⁵/₈ • 3 • ⁸/₇ = ¹⁰⁵/₇ = 15
c) ⁹/₂ • ²⁰/₇ • ²⁶/₉ = 37¹/₇
d) ⅚ • ⅔ • ⁹/₁₀ = ⅕
e) ²⁸/₁₅ • ⅚ • ¹/₁₄ = ¹/₉
f) ⁵/₇ • ⅘ • ¹⁴/₁₅ = 1⅗

ZADANIE 3.
a) (3¹⁴/₁₆ + 3⁵/₁₆) : 2 = 7³/₁₆ • ½ = ¹¹²/₁₆ • ½ = ⁵⁶/₁₆ = 3,5
b) (4¾ + 3⁷/₁₂) : 2 = (4⁹/₁₂ + 3⁷/₁₂) • ½ = 8⅓ • ½ = ²⁵/₃ • ½ = ²⁵/₆ = 4⅙
c) (4⅕ + ⅔ + 5⅚) : 3 = (4⁶/₃₀ + ²⁰/₃₀ + 5²⁵/₃₀) • ⅓ = 10⁷/₁₀ • ⅓ = ¹⁰⁷/₁₀ • ⅓ = ¹⁰⁷/₃₀ = 3¹⁷/₃₀
d) (2½ + 2⅓ + 2¼ + 2⅙) : 4 = (2⁶/₁₂ + 2⁴/₁₂ + 2³/₁₂ + 2²/₁₂) • ¼ = 9¼ • ¼ = ³⁷/₄ • ¼ = ³⁷/₁₆ = 2⁵/₁₆
2 4 2
2010-04-06T10:42:56+02:00
Zad1.Oblicz.
a)3,375+4⅙ - 2⅔ =3,375+4⅙-2 ⁴/₆=3,375+3 ⁷/₆-2 ⁴/₆=3,375+1 ³/₆=
=3,375+1,5=4,875

b)10⅔ - 4⁷/₈+⅚=10 ¹⁶/₂₄ -4 ²¹/₂₄+²⁰/₂₄=9 ⁴⁰/₂₄-4 ²¹/₂₄+²⁰/₂₄=5 ³⁹/₂₄=
=6¹⁵/₂₄=6⁵/₈

c)5,25-2⅔-1⅚=5¼-2⅔-1⅚=5 ³/₁₂-2⁸/₁₂-1¹⁰/₁₂=4 ¹⁵/₁₂-2⁸/₁₂-1¹⁰/₁₂=
=2⁷/₁₂-1¹⁰/₁₂=1¹⁹/₁₂-1¹⁰/₁₂= ⁹/₁₂ =³/₄

d)4,5+6¾-(12-5³/₈)=4,5+6,75-(12-5,375)=11,25-6,625=4,625

e)8½-1,75-(1¾+1⅔)= 8½-1¾-(1 ⁹/₁₂+1 ⁸/₁₂)=
=8 ²/₄-1¾-2¹⁷/₁₂= 8 ⁶/₁₂-1⁹/₁₂-3⁵/₁₂=7 ¹⁸/₁₂-1⁹/₁₂-3⁵/₁₂=6⁹/₁₂-3⁵/₁₂=
=3⁴/₁₂=3⅓

f)4⅚+2,5-3⅔+5¹/₁₂= 4¹⁰/₁₂+2⁶/₁₂-3 ⁸/₁₂+5¹/₁₂=6¹⁶/₁₂-3 ⁸/₁₂+5¹/₁₂=
=3⁸/₁₂+5¹/₁₂=8⁹/₁₂ =8³/₄

zad2.Wykonaj dzialania.
a)0,2 * ⅚ *3 = ¹/₅* ⅚ * ³/₁=¹⁵/₃₀=¹/₂

b)4³/₈ *3*1¹/₇ =³⁵/₈*³/₁*⁸/₇=15

c)4,2*2⁶/₇ * 2⁸/₉ = ²¹/₅*²⁰/₇*²⁶/₉=¹⁰⁴/₃=34⅔

d)⅚:1,5:¹⁰/₉= ⅚*⅔*⁹/₁₀=½

e)1¹³/₁₅:1⅕:14 = ²⁸/₁₅*⁵/₆*¹/₁₄=¹/₉

f)⁵/₇:1,75:1¹/₁₄=⁵/₇*⁴/₇*¹⁴/₁₅=⁸/₂₁

Zad.3.

a)3⁷/₈ i 3⁵/₁₆ =(3⁷/₈ + 3⁵/₁₆):2=(3¹⁴/₁₆ + 3⁵/₁₆):2=
=6¹⁹/₁₆:2=¹¹⁵/₁₆*½=¹¹⁵/₃₂ = 3¹⁹/₃₂

b)4,75 i 3⁷/₁₂ =(4¾ + 3⁷/₁₂):2=(4⁹/₁₂ + 3⁷/₁₂):2=
=7¹⁶/₁₂:2=8⁴/₁₂:2=8⅓:2=²⁵/₃*½=²⁵/₆=4⅙

c)4,2⅔ i 5⅚ =(4+2⅔ + 5⅚):3 =(4+2⁴/₆ + 5⅚):3 = 11⁹/₆:3=
=12³/₆:3=12½*⅓=²⁵/₂*⅓=²⁵/₆=4⅙

d)2,5, 2⅓, 2¼ i 2⅙=(2,5 + 2⅓ + 2¼ + 2⅙):4=
=(2 ⁶/₁₂+2⁴/₁₂+2³/₁₂+2²/₁₂):4= 8¹⁵/₁₂:4=9³/₁₂*¼=9¼*¼=³⁷/₄*¼=
=³⁷/₁₆=2⁵/₁₆
2 3 2