Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T09:47:45+02:00
Mr₁=200g
Cp₁=25%
mr₂=100g
Cp₂=10%
ms=?

Cp=ms*100%/mr
ms=Cp*mr/100%

ms₁=25*200/100=50g
ms₂=100*10/100=10g

ms=ms₁+ms₂
ms=50g+10g=60g

mr=mr₁+mr₂
mr=200+100=300g

Cp=60*100/300=20%
1 5 1
2010-04-06T10:08:42+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
ROZTWÓR I
Z def. stęż. procent.
25g subst.----100g roztworu
xg subst.-----200g roztworu
x=50g subst.

ROZTWÓR II
Z def. stęż. procent.
10g subst.----100g roztworu
x=10g subst.

MIESZAM ROZTWORY
60g subst.-----300g roztworu
xg subst.------100g roztworu
x=20g subst
x=20%
Otrzymano roztwór 20%
1 5 1