Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-09T10:25:04+02:00
Rozliczenia:
gotówkowe
-wypłata gotówki
-czek gotówkowy
bezgotówkowe
-polecenie przelewu
-akredytywa
-karta płatnicza
-czek rozrachunkowy

Rozliczenia gotówkowe-polegają na zapłacie w formie gotówki.Może to być wpłata gotówki na rachunek bankowy lub wypłata gotówki z tego rachunku.

Rozliczenia bezgotówkowe-są stosowane ze względu na bezpieczeństwo i wygodę osób uczestniczących w tranzakcji.Najczęściej stosowaną formą jest polecenie przelewu.Dyspozycję przelewu wydaje się na znormalizowanych blankietach.Bank ma obowiązek przekazać środki na wskazane konto najpóźniej następnego dnia roboczego po przyjęciu zlecenia.

Akredytywa-polega na wyodrębnieniu przez bank na wniosek dłużnika środków pieniężnych na jego rachunku bankowym i przekazaniu tych środków do banku wierzyciela w celu dokonania zapłaty za określone świadczenia.