Odpowiedzi

2010-04-06T10:36:47+02:00
Ignacy Prądzyński (1792-1850)Współzałożyciel Towarzystwa Patriotycznego (1821), więziony (1826-1829). 1830-1831 podczas powstania listopadowego podkomendant twierdzy Zamość, następnie kwatermistrz generalny Sztabu Głównego i dowódca korpusu inżynierów. Wybitny strateg, rzecznik zdecydowanych działań zaczepnych.

Jan Skrzynecki W życiu Jana Skrzyneckiego wyodrębnić można trzy charakterystyczne okresy. Pierwszy – od urodzenia, a ściślej od wstąpienia przezeń do służby wojskowej w 1806 roku – ciągnie się aż do Nocy Listopadowej i wybuchu powstania. Drugi okres, najkrótszy a zarazem najważniejszy obejmuje jego udział w powstaniu listopadowym, trzeci natomiast zaś lata po upadku powstania aż do śmierci w 1860 roku.
W każdym z tych okresów wydzielić można pewne mniejsze okresy różniące się wagą dla tej pracy. Dla przykładu, w drugim najważniejszym okresie, największe znaczenie ma sprawowanie władzy wodza naczelnego przez generała Skrzyneckiego.
Innymi słowy, konstrukcja niniejszej pracy uwarunkowana jest wyodrębnionymi okresami w życiu Skrzyneckiego. Każdemu poświęcono osobny rozdział; praca obejmuje trzy rozdziały, z których każdy dodatkowo podzielono na podrozdziały ułatwiające scharakteryzowanie postaci Skrzyneckiego i jego roli w powstaniu. Układ taki ułatwia zachowanie proporcji pomiędzy tym, co dotyczy bezpośrednio życia i działalności Skrzyneckiego, a tłem historycznym, na którym ową działalność należało ukazać. Fragmenty pracy, dotyczące powstania listopadowego z konieczności mają szersze tło, chodzi w nich, bowiem o przedstawienie innych przywódców powstania i ich działań, których skutki miały wpływ na bohatera tej pracy

Józef Bem to postać niezwykła. Całe swoje życie poświęcił walce o wolność. Jako żarliwy patriota walczył o niepodległość ojczyzny, a potem wspierał ruchy wolnościowe z czasów Wiosny Ludów. Bem swoim życiem i czynami wpisał się w historię Polski, Węgier i Turcji.
3 1 3