4. Stężenie procentowe
a)Rozpuszczono 15 g sody w 285 g wody. Oblicz stężenie procentowe roztworu.
b)Rozpuszczono 20 g cukru w 150 ml metanolu o gęstości 0.9 g/cm3. Oblicz stężenie procentowe roztworu.
c)Oblicz masę substancji rozpuszczonej w 120 g 15 % roztworu
d)Oblicz masę chlorku wapnia, znajdującą się w 200 ml 10 % roztworu o gęstości 1,1 g/cm3.
e)Ile potrzeba wody i chlorku potasu do otrzymania 500 g 20% roztworu
f)Oblicz ile potrzeba węglanu sodu i wody, aby otrzymać 400 g 20% roztworu.
g)Po odparowaniu rozpuszczalnika z 5 % roztworu otrzymano 40 g substancji rozpuszczonej. Jaka była masa rozpuszczalnika.
h)Rozpuszczalność soli w pewnych warunkach wynosi 45 g. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tych warunkach
i)35% roztwór azotanu(V) ołowiu jest roztworem nasyconym. Oblicz rozpuszczalność azotanu(V) ołowiu w tych warunkach.

2

Odpowiedzi

2010-04-06T10:51:43+02:00
A) ms = 15g m rozp = 285 g mr = 285 g + 15 g = 300 g
Cp = ms:mr * 100%
Cp = 15:300 * 100 % = 5%

b)ms = 20 g mrozp = d rozp * V rozp
m rozp = 150 * 0.9 = 135 g
mr = 135 g + 20 g = 155 g
Cp = 20:155 * 100% = 12,9 %

c) mr = 120 g Cp = 15 %
Cp = ms : mr * 100%
ms = Cp *mr : 100 %
ms = 15 % * 120 g : 100 % = 18 g

d) Vr = 200 ml = 200 cm3 dr = 1,1 g/cm3 Cp = 10 %
mr = dr * Vr
mr = 200 * 1,1 = 220 g
ms = Cp *mr : 100 %
ms = 10 * 220 : 100 = 22 g

e) mr = 500g Cp = 20 %
ms = Cp *mr : 100 %
ms = 100 g
mr = mrozp + ms
m rozp = mr - ms
m rozp = 500g - 100g = 400 g

f) mr = 400 g Cp = 20 %
ms = Cp *mr : 100 %
ms = 80g
mr = mrozp + ms
m rozp = mr - ms
m rozp = 400g - 80 g = 320g

g) ms = 40 g Cp = 5 %
Cp = ms : mr * 100%
Cp * mr = ms *100%
mr = 100 % * ms: Cp
mr = 100 % * 40 g : 5 % = 800 g
mr = mrozp + ms
m rozp = mr - ms
m rozp = 800 g- 40g = 760 g

h) ms = 45 g mrozp = 100g
mr = mrozp + ms
mr = 100g + 45 g = 145 g
Cp= ms:mr*100%
Cp = 45g : 145g *100% = 31 %

i) Cp = 35% ms = 35g mr = 100g mrozp = 65g

35 g - 65 g
x - 100 g

65x = 35 *100
65x = 3500/65
x = 54 %
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T10:59:58+02:00
A)15g+285g=300g-masa całego roztworu
15g-x%
300g-100%
x=15g*100%\300g
x=5%-stężenie procentowe roztworu

b)d=m\v-wzór na gęstość
m=d*v
m=0,9g\cm3 * 150cm3 bo 150ml=150cm3
m=135g
135g+20g=155g-masa całego roztworu
20g-x%
155g-100%
x=20g*100%\155g
x=13%

c)120g-100%
xg-15%
x=120g*15%\100%
x=18g

d)d=m\v
m=v*d
m=200cm3* 1.1g\cm3
m=220g
220g-100%
xg-10%
x=220g*10%\100%
x=22g

e)500g-100%
xg-20%
x=500g*20%\100%
x=100g-masa chlorku potasu
500g-100g=400g-masa wody

f)400g-100%
xg-20%
x=400g*20%\100%
x=80g-masa węglanu sodu
400g-80g=320g-masa wody

g)40g-5%
xg-100%
x=40g*100%\5%
x=800g-masa rozpuszczalnika

h)stężenie procentowe tego roztworu wynosi 45% bo rozpuszczalność to największa ilość substancji którą można rozpuścić w 100g rozpuszczalnika czyli
45g-x%
100g-100%
x=45g*100%\100g
x=45%

i)rozpuszczalność azotanu ołowiu w tych warunkach wynosi 35g bo
xg-35%
100g-100%
x=100g*35%\100%
x=35g
;)
1 2 1