Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T10:51:13+02:00
____1. chrze S t
___2. kośćio Ł
____3. szym O n
_____4. czło W iek
__5. nieczyst O ść

_________6. B liżni
___7. męstw O
_____8. krzy Ż mo
______-__9. E wangelia

_____10. oli W ny

________11. K ult
_____12. kar O l
____13. rado Ś ć
________14. C hrześcijanin
_______15. b I skupi
___16. niedzi E la
_____17. mod L itwa
_________18. E lżbieta

1. Jeden z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego;
2. Owczarnia Pana Jezusa, Rodzina Boża;
3. Gorliwy lub Piotr;
4. Najdoskonalsze stworzenie Boże;
5. Jeden z grzechów głównych;
6. Jest nim dla chrześcijanina każdy człowiek;
7. Kojarzy sie z odwaga, jeden z darów Ducha Świętego;
8. Olej święty używany przy udzieleniu sakramentow niepowtarzalnych, święcony przez bisskupa w Wielki Czwartek;
9. Świętego Mateusza lub świętego Jana;
10. Ogród gdzie modlił się Jezus przed pojmaniem;
11. Oddawanie czci Bogu, formy uwielbiania Boga;
12. Wojtyła;
13. Jeden z owoców Ducha Świętego;
14. Wierzy w Jezusa Chrystusa Syna Bożego;
15. Następcy Apostołów;
16. Święty dzień dla chrześcijanina;
17. Na przykład "Pozdrowienie Anielskie";
18. Krewna Maryi, żona Zachariasza;