4. Stężenie procentowe
a)Rozpuszczono 15 g sody w 285 g wody. Oblicz stężenie procentowe roztworu.
b)Rozpuszczono 20 g cukru w 150 ml metanolu o gęstości 0.9 g/cm3. Oblicz stężenie procentowe roztworu.
c)Oblicz masę substancji rozpuszczonej w 120 g 15 % roztworu
d)Oblicz masę chlorku wapnia, znajdującą się w 200 ml 10 % roztworu o gęstości 1,1 g/cm3.
e)Ile potrzeba wody i chlorku potasu do otrzymania 500 g 20% roztworu
f)Oblicz ile potrzeba węglanu sodu i wody, aby otrzymać 400 g 20% roztworu.
g)Po odparowaniu rozpuszczalnika z 5 % roztworu otrzymano 40 g substancji rozpuszczonej. Jaka była masa rozpuszczalnika.
h)Rozpuszczalność soli w pewnych warunkach wynosi 45 g. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tych warunkach
i)35% roztwór azotanu(V) ołowiu jest roztworem nasyconym. Oblicz rozpuszczalność azotanu(V) ołowiu w tych warunkach.

2

Odpowiedzi

2010-04-06T10:19:51+02:00
A) Cp = ms razy 100%/mr , gdzie ms to masa substancji rozpuszczone, a mr to masa całego roztworu.
u ciebie ms = 15g mr= 15g + 285g = 300g. Czyli cp = 15 razy 100% / 300 = 5%

b)masa metanolu to 150 cm3 (ml) razy 0,9g/cm3 = 135g. Czyli ms = 20g, mr = 135 + 20 = 155g to cp = 20 razy 100% / 155 = 12,9%

c) szukamy ms z poprzedniego wzoru po przekształceniu ms = cp razy mr / 100%
lub obliczamy 15% ze 120g
ms = 15 razy 120/100 = 18g lub skoro 120 stanowi 100% to x stanowi 15%
czyli x = 15 razy 120 / 100 = 18g

d) 200cm3 o gęstości 1,1g/cm3 czyli mr = 200 razy 1,1 = 220g. Masa substancji ms to 10% z 220g = 22g

e) ma być 500g roztworu. 20% z tych 500g to masa chlorku potasu czyli 100g. A skoro 100g to substancja rozpuszczona, to woda 500 - 100 = 400g

f) podobnie jak w punkcie e) skoro roztworu ma byc 400g to 20% z 400 = 80 to węglan. 400 - 80 = 320g to woda.

g) skoro 40 gramów zostało to znaczy że 40g to masa substancji rozpuszczonej i stanowiła ona w roztworze 5%. zatem 100% to x = 800g. Woda to 800-40 = 760g

h) ms = 45g . Z definicji rozpuszczalnosci wynika, że jest to ilość substancji w gramach, które można rozpuścić w 100g wody do nasycenia. Czyli 45g to masa substancji a 100g to woda, więc mr = 145g . Zatem cp = 45 razy 100/145 = 31%

i) Zakładam 100g roztworu. 35g to substancja a woda 65g . Z definicji musze obliczyć ile rozpuszcza sie w 100g wody.Skoro 35g rozpuszcza się w 65 gramach wody to x gramów w 100g wody. x = 3500/65 = 53,85g
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T10:40:39+02:00
A). ms = 15g
mH2O = 285g

mr = ms + mH20
mr = 15g + 285g
mr = 300g

Cp = ms*100%/mr
Cp = 15g*100%/300g
Cp = 5%


b). -------------


c). mr = 120g
Cp = 15%

ms = Cp*mr/100%
ms = 15%*120g/100%
ms = 18g


e). mr = 400g
Cp = 20%
ms KCl = ?
m H2O = ?

ms = Cp*mr/100%
ms = 20%*400g/100%
ms = 80g KCl

m H2O = mr - ms
m H2O = 400g - 80g
m H2O = 320g

f). Takim samym sposobem jak podpunkt e :)

h). R = 45g/100g H20
ms = 45g
mr = 145g

Cp = ms*100%/mr
Cp = 45g*100%/145g
Cp = 31,03%