Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T10:38:21+02:00
1)Z definicji wynika, że prosta równoległa to prosta mająca ten sam współczynnik a

a więc równanie prostej równoległej do prostej y=3x-5 będzie wyglądało y=3x+b
i przechodzi przez punkt A = (-2,3), więc podstawiamy te wartości pod nasze równanie

3=3*(-2)+b
b=3+6=9
y=3x+9

2) z definicji wynika, że prosta prostopadła to współczynnik 1 * współczynnik 2= -1

czyli 2*a=-1
a=-1/2

y=-1/2x+b
przechodzącej przez punkt A = (1,3)
czyli
3=1/2*1+b
b=2,5

y=-1/2x+2,5
4 5 4