Dokończ krótką historię:
W mieście odbywa się świąteczna parada, podczas której wybucha samochód-pułapka. Utwórz zdania opisujące tło i zdania opisujące wydarzenia.
Wykorzystaj słownictwo:
rzeczowniki:band, food(hot dogs), balloons, flags, people, children, terrorist, bomb, police, ambulance, hospital, windows, main street, panic
czasowniki:play, eat, sell, fly, waye, watch, enjoy, sing, shine, run, escape, blow down, shatter, injure, break out, start, arrive, frighten

Możesz zacząść np. tak:
tło(past continuous)
The sun shining and the birds were singing in the sky...
wydarzenia:(past simple)
suddenly a black car exploded...

(podane w poleceniu słówka nie wszystkie muszą być wykorzystane)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T11:44:53+02:00
It was sunday. I was on the show. Show was on the city centre. It was a lot of shops, school and a church. The weather is hotting and children are playing on the volleyball. Suddenly, a blue car exploded. Probably, in this car was a bomb. I started cry. Everybody was running. One shop started a burn. People was frightened. Ambulance and police arrived very fast. Some people went to hospital. Everybody was in panic, only police was tolerant. They knew whats must did. Finally, police catch a terrorist and he is sitting in prison now. People don't afraid go on show. They know that they are safety.
2 5 2