Odpowiedzi

2010-04-06T10:50:50+02:00
- przyśpieszenie rozwoju gospodarczego
- wyrównanie szans rozwoju Polski i krajów strefy Euro
- spadek ryzyka dla eksporterow i importerow wynikajacego ze zmiennych kursow walut
- Wprowadzenie Euro wymaga reform korzystnych dla państwa
- stabilizacja sytuacji gospodarczej i inflacji
- Większe szanse na pozyskanie inwestorów
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T10:51:19+02:00
-zniknie potrzeby dokonywania wymiany waluty (np. przy wyjeździe za granicę) i związanych z tym kosztów
-korzystanie z kart płatniczych należących do obszaru Euro będzie tańsze
-Zyskają przedsiębiorstwa, dla których handel międzynarodowy oraz międzynarodowe operacje finansowe odgrywają istotną rolę
-obniży się stopa procentowa, czego wynikiem będą tańsze kredyty
-Zniknie obawa, że po powrocie do kraju za przywiezione Euro dostaniemy mniej niż przed wyjazdem
-Łatwiej będzie nam porównać ceny państw należących do sfery euro z cenami w Polsce, gdyż wyrażone będą w tej samej walucie
-zniknie koszt zabezpieczenia kontraktów oraz aktywów i pasywów przed niepożądanymi zmianami kursowymi walut
-redukcja kosztów transakcyjnych
5 4 5