1. Jaka jest kolejność fal elektromagnetycznych ze względu na częstotliwość w kolejności rosnącej?
2. Wymień wspólne cechy fal elektromagnetycznych
3. W jaki sposób są ze sobą związane długość i częstotliwość fali?
4. Co się stanie z długością fali jeśli częstotliwość:
a) zwiększymy dwukrotnie
b) zwiększymy ośmiokrotnie
c) zmniejszymy pięciokrotnie
5. Z jaką prędkością rozchodzą się fal elektromagnetyczne?
6. W jaki sposób można opisać fale elektromagnetyczną?
7. Czy ultrafiolet jest światłem widzialnym?
8. Wymień cechy ultrafioletu
9. Jaki zakres długości fali nazywamy ultrafioletem?
10. Czy ultrafiolet jest falą elektromagnetyczna?
11. Co to jest fluorescencja?
12. Gdzie wykorzystuje się zjawisko fluorescencji?
13. Czy ultrafiolet jest bezpieczny?
14. Co to jest luminofor?
15. Jaką rolę pełni ozon w atmosferze?
16. Co to jest podczerwień?
17. Wymień cechy promieniowania podczerwonego.
18. Do czego służy kamera termowizyjna, dlaczego jest taka
niezwykła?
19. Jak ma się podczerwień w stosunku do światła widzialnego
ze względu na długość fali?
20. Jakie zjawisko uświadamia nam istnienie podczerwieni?
21. Jakiej długości są fale podczerwone?
22. Dlaczego promienie Rentgena są niebezpieczne?
23. Wymień cechy promieniowania Rentgenowskiego
24. Dlaczego na lotnisku w prześwietlanych walizkach są
widoczne metalowe przedmioty?
25. Dlaczego promienie Rentgena wykorzystuje się w medycynie?
Opisz krótko to zastosowanie.
26. Co jest charakterystyczne dla promieni gamma?
27. W jaki sposób można wykorzystać promienie gamma?
28. Dlaczego promieniowanie gamma jest najbardziej
niebezpieczne?
29. Jakie jest zakres światła widzialnego?
30. Jakie barwy wchodzą w skład światła widzialnego
(wymienić w kolejności)?
31. Jaki zakres długości mają mikrofale?
32. W jaki sposób mikrofale podgrzewają potrawy?
33. Do czego jeszcze stosuje się mikrofale?
34. Czy z mikrofalówki można zrobić telefon?
35. Jaką długość mają fale radiowe?
36. Jak dzielimy fale radiowe?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T13:32:38+02:00
1. promieniowanie gamma
promieniowanie rentgenowskie
promieniowanie ultrafioletowe
światło widzialne
promieniowanie podczerwone
mikrofale
fale radiowe ultrakrótkie
fale radiowe (krótkie, średnie, długie)

2. rozchodzą się w próżni
mogą rozchodzic się w izolatorach
ulegają odbiciu od przedmiotów metalowych

3. długośc fali = częstotliwośc fali / szybkośc rozchodzenia się fali w próżni

4.a) zwiększy się dwukrotnie
b) zwiększy się ośmiokrotnie
c) zmniejszy się pięciokrotnie

5. 300 000km/s w próżni

6. Rozcodzące się w przestrzeni zmienne pola elektryczne i magnetyczne

8. niszczy bakterie i wirusy
pobudza produkcję witaminy D w organizmie człowieka
może byc przyczyną raka skóry przy nadmiernym opalaniu

9. 10nm - 0,4чm

10. tak

13. nie

14. substancje pochłaniające promienie UV

15. chroni powierzchnię Ziemi przed zabójczym działaniem UV

16. promieniowanie wysyłane przez ciała o wysokiej temperaturze

19. światło widzialne - 0,4чm - 0,7чm
podczerwień - 0,7чm - 1mm

21. 0,7чm - 1mm

23. pochłaniane w różnym stopniu przez różne substancje
szkodliwe dla zdrowia

25. W miejscach, w których promieniowanie X przechodzi przez objekt i pada na kliszę, zostaje ona po wywołaniu zaczerniona. Jeśli promieniowanie zostało pochłonięte w objekcie, klisza pozostaje przezroczysta. Tym sposobem można np. rozpoznac złamanie kości

26. wysyłane przez substancje promieniotwórcze
ma najmniejszą długośc fali i największą częstotliwoś
bardzo przenikliwe
niszczą wszystkie żywe komórki (także nowotworowe)

27. w medycynie do niszczenia komórek nowotworowych

29. 0,4чm - 0,7чm

31. 1mm - 1m

32. Fale te za pomocą specjalnego falowodu w postaci blaszanej rury doprowadzane są do komory roboczej kuchenki. Tutaj ulegają wielokrotnemu odbiciu od metalowych ścianek komory, a następnie zostają pochłonięte przez cząsteczki wody znajdującej się w potrawach. Mikrofale zmuszają cząsteczki wody do wykonywania bardzo szybkich drgań, przze co wzrasta energia wewnętrzna wody. Oznacza to wzrost temperatury wody, a w konsekwencji wzrost temperatury potrawy.

33. radarów

35. ultrakrótkie: 1m - 10m
krótkie, średnie, długie - 10m - 2000m

36. na ultrakrótkie i krótkie, średnie, długie
8 3 8