1. Dwa ładunki o wartościach q₁= 1C = i q₂=2C oddalone są od siebie w powietrzu o 2 m. Oblicz wartość siły, z jaką ładunki wzajemnie oddziałują na siebie. Jak zmieni się ta siła, jeżeli odległość między nimi zmniejszy się dwukrotnie?
2. Zwojnica o 400 ciasno nawiniętych zwojach ma średnicę 20 cm. Przez wnętrze zwojnicy, prostopadle do jej zwojów, przechodzą linie pola magnetycznego, którego indukcja się zmienia. W czasie 0,1s indukcja pola zwiększyła się z 2T do 10T. Oblicz wartość siły elektromotorycznej indukcji w zwojnicy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T13:40:57+02:00
Gdy odległość zmniejszyła się 2-krotnie, wartość siły wzajemnego oddziaływania wzrosła 4-krotnie.

w załaczniku masz juz wszystko ladnie napisane...