Trójkąt prostokątny ABC o kącie ostrym 60 stopni przekształcono przez jednokładnośc w skali k=3 wzgędem wierzchołka kata prostego C.Przeciwprostokątna A1 B1 otrzymanego trójkąta A1B1C1 ma długośc 12 cm.
Oblicz pole trójkąta ABC.
Bardzo prosze was o rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T21:37:53+02:00
Korzystając ze skali obliczam przeciwprostokątną AB:
AB = 12 : 3 = 4

ze związków miarowych trójkątów 30,60,90:
a = 4 : 2 = 2
h = 2 * √3 = 2√3

Pole:
P = 1/2 * a * h = 1/2 * 2 * 2√3 = 2√3
3 5 3