Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T10:54:50+02:00
C - zdarzenie, którego prawdopodobieństwo mamy znależć.
A - wybrana osoba ma komputer
B - wybrana osoba ma kino domowe.
P(A)=60/100=3/5,
P(B)=35/100=7/20 i
P(A∩B)=25/100=1/4.
Obliczmy najpierw
P(AUB)=P(A)+P(B)-P(A∩B)=3/5+7/20-1/4=(12+7-5)/20
=14/20=7/10
(suma zdarzeń to litera "U").
(AUB)'=A'∩B'.
P(A'∩B')=P((AUB)')=1-P(AUB)=1-7/10=3/10.
Dopełnieniem zdarzenia C jest to że wybrana osoba nie ma żadnego sprzętu lub ma oba, czyli
C'=(A∩B)U(A'∩B'),
P(C')=P((A∩B)U(A'∩B'))=P(A∩B)+P(A'∩B')
=1/4+3/10=(5+6)/20=11/20.
P(C)=1-P(C')=1-11/20=9/20.
1 5 1