Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T10:57:12+02:00
F(x)=x² - 1
X= { -2, -1, 0 ,1,2}

f(-2)=(-2)²-1=4-1=3
f(-1)=(-1)²-1=1-1=0
f(0)=(0)²-1=0-1=-1
f(1)=(1)²-1=1-1=0
f(2)=(2)²-1=4-1=3

Miejsce zerowe jest to taki X dla którego Y wynosi 0 z obliczeń powyższych wychodzi że miejsce zerowe to x=-1 i x=1

ale można to obliczyć

y=x² - 1
x² - 1=0
(x-1)(x+1)=0

x=1 lub x= -1
1 5 1
2010-04-06T10:59:51+02:00
Funkcja f jest określona wzorem f(x)=x² - 1
dla X= { -2, -1, 0 ,1,2}
Oblicz wartość funkcji f oraz odczytaj jej miejsca zerowe.

f(-2)=(-2)² - 1=3
f(-1)=(-1)² - 1=0
f(0)=0² - 1=-1
f(1)=1² - 1=0
f(2)=2² - 1=3


Miejsce zerowe x={-1,1}