Odpowiedzi

2010-04-06T11:10:29+02:00
Dane:
m(masa) - 56 kg
h(wysokość) - 1,85 m
t(czas) - 0,2 s
g(przyspieszenie ziemskie)~10m/s²
F((siła)potrzebna do obliczenia wzoru na pracę) - ? =
W(praca) - ?
P(moc) - ?

F=m*g*h F=56*10*1,85 F=1036 N (Newton)

W=F*s W=1036*1,85 W=1916,6 J (dżuli)

P=W/t P=1916,6/0,2 P=9583 W (watów)