1. U roślin woda i sole mineralne pobierane przez korzeń i transportowane są przez łodygę do liści. Istotne znaczenie w pobieraniu i ruchu wody w roślinie ma transpiracja, uzależniona między innymi od takich czynników zewnętrznych jak: temperatura, wilgotność powietrza i wiatr.

Zaplanuj doświadczenie, które potwierdzi zależność między intensywnością transpiracji i ilością pobieranej wody przez rośliny. W planie uwzględnij opis zestawu doświadczalnego oraz sposób ustalania wyników.

2. Zaplanuj doświadczenie sprawdzające słuszność hipotezy: Zakwitanie grochu zależy od długości nocy. W planie uwzględnij materiał badawczy, zestaw doświadczalny (ilość prób, czynnik zmienny w doświadczeniu)

3. Przedstaw plan doświadczenia sprawdzającego słuszność hipotezy "naświetlanie nasion promieniami UV wywołuje zwielokrotnienie liczby chromosomów u roślin". W planie uwzględnij: materiał badawczy i wykonanie doświadczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T11:19:56+02:00
Te doświadczenie trzeba przeprowadzić w ten sposób; w dwa naczynia/szalki
nałożyć waty, obficie zwilżyć wodą.Próbę kontrolną na mokrej wacie bez soli, przygotować
równocześnie z próbą testową z mokrą watą z solą.Wrzucić po kilka nasion (tyle samo
w obu naczyniach), do obu naczyń. Trzymać w identycznych warunkach żeby nie zakłócać
przebiegu doświadczenia.Następnie obserwować do momentu wykiełkowania nasion
w którejś z dwóch prób.Przypuszczam że pierwsze(i jedyne) nasiona wykiełkują w
próbie kontrolnej.Wniosek: duże stężenie soli w próbie testowej wpływa hamująco na
kiełkowanie i rozwój nasion(jeżeli moje przypuszczenie się sprawdzi) .
niestety nie mam pojęcia jak zrobić resztę