Odpowiedzi

2010-04-06T11:09:16+02:00
Abiotyczne(nieożywione):
- woda
- tlen, powietrze
- wiatr
- nasłonecznienie
- ukształtowanie terenu

biotyczne(ożywione):
- inne organizmy

antropogeniczne(pośredni lub bezpośredni wpływ człowieka):
-wysypiska śmieci
-budowa infrastruktury
-górnictwo, eksploatacja surowców
-wycinanie lasów
-nawożenie ziem nawozami sztucznymi
3 2 3