Zad1
Rozwiązaniem równania 2(x+1)-3x=4(x-2) jest jaka liczba ?

Zad2'
Ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie działki w kształcie prostokąta o wymiarach 16 m na 24 m ?

Zad3
'
Dwa kąty w trójkącie mają miare 16stopni i 39 stopni .Miata trzeciego kąta w tym trójkącie wynosi ??Zad4
W dwóch beczkach jest 200l wody.Jeżeli z pierwszej beczki przelejemy do drugiej 12,2l wody to w drugiej beczce będzie o 20lmniej niz w pierwszej beczce .Który z układów równan przy przyjętych oznaczeniach x= ilość wody w pierwszej beczce y=ilosc wdoy w drugiej beczce przedstawia wyzszą zależność?ZAd5
Pole kwadratu o boku długośći 2-pierwiatek z 3 wynosi ??

Dziękuje bardzo Dam Naj ;););)***

1

Odpowiedzi

2010-04-06T11:11:30+02:00
1.
2(x+1)-3x=4(x-2)
2x+2-3x=4x-8
-x-4x=-8-2
-5x=-10 /:(-5)
x=2

2.
Ob prostokąta=2*16+2*24=32+48=80m

3.
180-(16+39)=180-55=125 stopni

5.
a=2√3
P=a²
P=(2√3)²
P=12 cm²