Odpowiedzi

2010-04-06T14:00:50+02:00
Eucharystia:
Materia-chleb i wino, które mają być używane w czasie sprawowania Mszy św.,muszą spełniać wymogi określone przepisami Kościoła.
Forma- Uczestniczenie w niej jest dla wszystkich ludzi, najwyższą formą oddania czci Bogu. Nie ma wyższej, doskonalszej formy ponad Eucharystię.
Dar-Eucharystia jest największym darem i cudem, gdyż uobecnia się w Niej tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Zadanie-trwanie w Chrystusie nie tylko w Kościele ale także w życiu codziennym.Przyjmowanie Komunii św i dawanie świadectwa.

Pokuta:
Materia-Materią bliższą tego sakramentu są grzechy, materią dalszą wyznanie grzechów, win.
Forma-formą są w Kościele katolickim słowa formuły rozgrzeszenia: Bóg Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.
Dar-opłakiwanie grzechów,żal za grzechy.odpuszczenie grzechów,pojednanie z Panem Bogiem,ruszenie swojego sumienia
Zadanie- spojrzenie na to co zrobiłem/zrobilam źle, próba odkupienia swoich grzechów,zmienienie się na lepsze,wytrwałość bez grzechu

Bierzmowanie:
Materia-Materia bliższa tego sakramentu krzyżmo święte,
Materia dalsza namaszczenie krzyżmem
Forma- słowa: (łac.) Accipe Signaculum doni Spiritus Sancti – Przyjmij znamię daru Ducha Świętego!
Dar-dar samego Ducha Św.(pomnożenie darów)
Zadanie-przede wszystkim obowiązek świadczenia o Chrystusie słowem i życiem. Dorośnięcie do wiary :) głębsze poznanie wiary i Chrystusa.
13 3 13